VALİ ÜNLÜ’DEN YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

VALİ ÜNLÜ’DEN YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

KÜSİ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU, İLK TOPLANTISINI ÇEVRİMİÇİ YAPTI
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı,Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak Vali Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıya; GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri veya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcisi, Belediye temsilcisi, Üniversite temsilcisi, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) üst düzey yöneticisi, Organize Sanayi Bölgesi temsilcisi, İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü, İlin sanayisiyle ilgili STK üst düzey yöneticileri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü, İlin Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları katıldı.

VALİ ÜNLÜ : “YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ünlü, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine yönelik olarak yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak “Yaşadığımız bu küresel salgın nedeniyle bugün bu toplantımızı çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. İnşallah, ümidimiz 2021 yılında, sağlıklı bir yılda, yüz yüze görüşüp sanayinin sorunlarını, ilimizin sorunlarını, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın sorunlarını, şehrimizin kalkınması için gerekli hamleleri yapacak paydaşlarımızla birlikte bu toplantıyı yüz yüze yapmayı çok arzu ettiğimi İlin Valisi olarak ifade etmek istiyorum. İçerisinden geçtiğimiz bu küresel salgın ve hemen öncesinde ve devamında yaşadığımız küresel ekonomik krizler yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu, ithal ikameci politikaların ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Bu tür kriz ortamlarında ayakta kalabilen ve krizlerden en az etkilenen ülkelerin dışa bağımlılığı az, kendi üretimini kendisi gerçekleştiren ve üretim odaklı çalışan, üretime önem veren ülkeler olduğu bir kez daha görüldü. Özellikle salgından hizmet sektörünün çok etkilendiğini ve bu sektördeki istihdamın çok olumsuz etkilendiğini hepimiz üzülerek müşahede ettik.  Hizmet sektörünü destekleyici politikaları Devletimiz ivedilikle hayata geçirdi. Hizmet sektöründeki çalışan şirketlerimize, iş yerlerimize kira yardımı gibi destekler gün be gün Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle uygulamaya koyuluyor. Şu anda bazı işyerlerinin kapalı olması ya da çok kısıtlı olarak çalışması en çok hizmet sektörünü etkiliyor ama bunu yanında tabi ki diğer sektörlerinde bu kriz ortamından ve salgından olumsuz etkilendiğini maalesef hep birlikte müşahede ediyoruz. Bununla ilgili tedbirleri Valiliğimiz koordinesinde, ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte el birliğiyle hafif derecede atlatmak adına gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz.
“AR-GE VE İNOVASYONA ÖNEM VEREN SEKTÖRLER AZ ETKİLENDİ”
Burada kurumsallaşmış Ar-Ge’ye, yenilikçiliğe, inovasyona, teknolojiye ve dijitalleşmeye önem veren sektörlerin krizden nispeten daha az etkilendiklerini görüyoruz. İlimizde de salgınla mücadele kapsamında hizmet sektörünün yanında imalat sektörünün de aksamaması ve lojistik zincirin kırılmaması, lojistik sürekliliğin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması adına sektörün aksamadan çalışması ancak alınan tedbirlerle mümkündür. Bu konuda da etkili tedbirler aldığımızı hem ülke genelinde hem de ilimiz özelinde ifade edebilirim. Biz bu toplantıyı en üst düzeyde katılımla yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok önemsediği, iş dünyasının çok önemsediği, özelikle kamu, üniversite ve iş dünyasının, sanayinin çok önemli olduğunu ve bende bütün toplantılara en üst düzeyde bizzat şahsen katılmayı her fırsatta arzu ediyorum. Bu toplantıda sektörün sorunlarını konuşup koordine edip hep birlikte bunlara çözüm yolları arıyoruz. Burada eğitim kurumlarının OSB’lerin içerisinde yer almasını çok önemsiyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar var. Teknik lise, meslek yüksekokulu gibi okullardaki uygulamaların, stajların sanayi bölgeleriyle iç içe, sanayi bölgeleriyle işbirliği içerisinde, sanayicilerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda planlanmasını çok önemsiyorum. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürümüze her fırsatta bu konudaki hassasiyetimi hatırlatıyorum.
“SERMAYE VE FİNANSAL DESTEKLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR”
Bir diğer konu, sermaye ve finansal destek mekanizmalarının artırılması, bu anlamda kredi destek miktarlarının artırılması, sanayinin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim maliyetlerini azaltıcı ve finansal kaynaklarının artırılması, güçlendirilmesi noktasında ilimiz adına çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Firmaların, Ar-Ge ve inovasyon konusunda daha fazla kaynak ve zaman ayırması gerekiyor. Bu anlamda finansal kaynağın yetersiz olduğunu biliyorum ama bununla birlikte ilimizdeki önemli kurum ve kuruluşlar, başta ajanslarımız olmak üzere ve tabi ki üniversitemizin destek vermesiyle Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına daha fazla zaman ayırıp öncelik vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. OSB’lerde ve küçük sanayi sitelerinde firmaların danışmanlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması, sağlık ve sosyal alanlarının artırılması, standartlarının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum.
“OSB’LERDE ANAOKULLARI VE GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIM KREŞLERİ AÇILMALI”
OSB’lerimizde tekstil fabrikalarımız var. Tekstil fabrikalarımızda ağırlıklı olarak hanı kardeşlerimiz çalışıyor. Özellikle küçük çocuğu olan ev hanımlarının çalışma arzularını erteledikleri veya çocuklarına bakacak kimse bulamadıkları için bu isteklerini ertelediklerini görüyoruz. Bu anlamda OSB’lerimizde ve sanayi kuruluşlarımızda Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içerisinde anaokulları ve yine gündüz çocuk bakım kreşleri açmamızın özellikle kadın istihdamının geliştirilmesi ve artırılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda girişimlerimiz olacak.
“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”
Üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekten çok önemli olduğuna inananlardanım. Bu anlamda inşallah salgın sona erdiğinde çok daha sık, yüz yüze toplantılar yapacağımızı, sektörün sorunlarını masaya yatırıp hep beraber bir masanın etrafında saatlerce konuşacağımız günleri gerçekten bende çok özledim. Ajanslarımızla birlikte üniversitemizin sektörün sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapması, çalışmalar yapması ve yakın işbirliği içerisinde yine İŞKUR’umuzla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bu konuda yakın işbirliği içerisinde, KOSGEB’i de buraya dahil ediyoruz, iş birliği içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.      Öncelikle bir kez daha toplantının ilimize, sanayinin kalkınmasına, gelişmesine, sorunlarının çözümüne ve sanayide ki hizmet sektörlerinde ki istihdamın artırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
GÜNDEM BAŞLIKLARI : “GENEL KONULAR, PANDEMİ, İL SANAYİ DURUMU, İTHALAT – İHRACAT VE DESTEKLER”
Vali Ünlü’nün açılış konuşmasının ardından gündemde yer alan; Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve Kurulun etkinliğinin artırılması için önerilerin değerlendirilmesi 2021–2023 İl Sanayi ve Teknoloji Çalışma Planına ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi, Kovid-19 Pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin (fırsatlar ve tehditler) tespit edilmesinin, olumsuz etkilerin azaltılmasının ve normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıkların değerlendirilmesi, İl sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek risk analizinin yapılması ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi, İl özelinde %72 olan mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçeğe geçme süreçlerinde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, İl özelinde güçlü olunan “Gıda Ürünleri” , “Giyim Ürünleri” ve “Ağaç ve mantar ürünleri” sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi ve mevcut konumlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İlin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması, İl özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi, İlin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi, Ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin (Savunma sanayi, Enerji sektörü, Ulaşım araçları vb.) il tarafından karşılanabilmesi için ana yüklenici veya tedarikçi olabilecek potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların planlanması, Ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler ile ilgili kurulun bilgilendirilmesi gibi konular ele alındı. Kurul üyeleri tarafından Kovid-19 salgınının getirdiği sıkıntılar ve fırsatlar çerçevesinde KÜSİ faaliyetlerinin planlanması ve Giresun’da yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi. Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar