ATATÜRK’ÜN KONUŞMALARINDAN KESİTLER

ATATÜRK’ÜN KONUŞMALARINDAN KESİTLER

Bu yazıda, Atatürk’ün yaptığı konuşmalardan bir kaçı seçildi.

Yaklaşık doksan yıl öncesinden söylenen bu sözlerin günümüzde bile geçerli olduğunu görebiliriz.

Bu sözler sanki bugünleri yaşamışçasına söylenmiş.

Elbette okuduğunu anlamlandıranlar için geçerli.

O’nun büyüklüğünü anlamamakta ısrar edenlerin, bu sözlerden herhangi bir anlam çıkarabilecekleri sanmıyorum.

İlerlemenin ancak bilimle olacağına inanmaktadır.

“ Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ferd-i milletin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

“Sarık ve cüppe ile artık dünyada başarılı olmanın imkanı yoktur. Yaptığımız muazzam inkılaplarla, medeni bir millet olduğumuzu cihana ispat ettik”

“İlim tercüme ile olmaz. Tetkik ile olur”

Medeni olmak önceliğidir. Gözü hep medeniyettedir.

“Medeniyetin, emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.”

“Efendiler, medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal, ekonomik hayatta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için tek gelişme ve yükselme yolu budur.”

“Milletimizin hedefi, ideali bütün cihanda medeni bir topluluk olmaktır. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin varlığı, kıymeti, hakkı, hürriyet ve istiklali, malik olduğu ve yapacağı eserlerle münasiptir.”

“Artık duramayız. Behemahal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Millet açıkça bilmelidir ki, medeniyet öyle bir ateştir ki, ona yabancı kalanları yakar ve mahveder.”

Dine saygılıdır. Ancak yobazlığa karşıdır.

“İçinde olmakla bahtiyar olduğumuz İslam dinini, asırlardan beri alışılmış üzere, bir siyaset vasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmek elzem olduğu hakikatini müşhade ediyoruz. Mukaddes ve tanrısal olan inançlarımızı ve vicdanlarımızı çapraşık ve değişken olan her türlü menfaat ve ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an evvel ve kat-‘i olarak kurtarmak, milletin, dünya ve ahret saadetinin emrettiği bir zarurettir.”

“İrtica fikirleri güdenler, muayyen bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar. Bu katiyetle bir kuruntudur, zandır. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?”

“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler memleketi olamaz. Ölülerden yardım ummak, medeni bir topluluk için lekedir. Bugün ilmin, fennin bütün kapsamıyla medeniyetin göz kamaştırıcı ışığı karşısında falan şeyhin irşadıyla maddi ve manevi saadeti arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni topluluğunda olabileceğini asla kabul etmiyorum.”

“Bizim dinimizde Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini muhafaza etmelerini emreder.”

Türk dilinin korunmasını istemektedir.

“ Milli his ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Ülkesinin yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Küreselleşmeye karşı değildir.

“Gözlerimizi kapayıp, kendi başımıza yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp, dünya ile alakasız yaşayamayız. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız.”

Türk milletine çok güvenmektedir.

“Bu memleket tarihte Türk’tü; bugün Türk’tür ve ebediyette Türk kalacaktır.”

“İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani M. Kemal; diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemal’ler idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Türk anaları daha Mustafa Kemal’ler doğuramayacak mı? Feyiz milletindir, benim değildir.”

“Yeni anayasada laiklik olmamalı” diyenler, TV ekranlarında ‘cennet terlikleri, cehennemden koruyacak kefen satışı yapan ve 23 Nisan’ı “rezalet” olarak tanımlayanlar, Atatürk dönemine “zaman kaybı, reklam arası, olmasaydı da olurduk” diyebilecek kadar seviyesizleşenler, “cumhuriyetin değil, Osmanlı’nın torunlarıyız’ diyerek saldırıya geçenler, ikinci cumhuriyetçi adı altında yalan, yanlış bilgilerle algı yaratmaya çalışanlar,

Kendilerini “aydın” olarak gören, buldukları her fırsat ve ortamda dilinin altındaki baklayı çıkararak Atatürk’e “diktatör, faşist, ateist, alkolik, iyi bir idareci değil, Kürtleri ve dincileri katletti vb.“ yakıştırmaları yapanlar ile, cumhuriyet düşmanları bu konuşmalardan ne anlarlar acaba?

Bilinmelidir ki, Tarih değerlerinin kıymetini bilenler içindir.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?