BANKAMATİK MEMURU

BANKAMATİK MEMURU

Her toplumun içinde pratik ve yeniliğe açık insanlar vardır, önemli olan onları bulmak ve fırsat tanıyıp bilgisinden istifade etmek gerekir. İNOVASYON (yenilik demektir) için gerekenlerden birisi öz güvense, diğeri aykırılıktır. Aykırı düşünmeden ve bu düşünceleri uygulamaya geçirmeden yeniliklerin vücut bulması beklenmez. Biz de bu gerçekten hareketle, içimizdeki aykırıları ortaya çıkarabilmek adına, devam ediyoruz. Bir bankanın genel müdürünü memleketinden bir arkadaşı ziyarete gelir ve ondan bankada kendisine bir iş vermesini ister. Genel müdür bunun neredeyse imkânsız olduğunu defalarca anlatsa da arkadaşını bir türlü ikna edemez. Baktı olacak gibi değil, “Tamam.” der, “Bir yolunu bulacağız artık, yapacak bir şey yok der.” Kısa süre sonra genel müdür bir banka şubesini arayarak oraya birisinin geleceği ve orada işe başlayacağını ama sadece şubede bulunacak der, kendisine bir iş verilmeyeceği talimatını verir. Şubedeki muhatap her ne kadar “Efendim, nasıl olur?” dese de talimat katidir, kişi şubede işe başlayacaktır. Derken, müdürün hemşerisi ilgili şubeye gider. Müdür bey kendisine bir iş vermediğinden şubenin bir köşesinde, küçük bir masada mesai bitene kadar oturarak vakit geçirir. Fakat günler geçtikçe sıkılmaya başlar ve çareler arar kendince.
Sonunda aklına bir fikir gelir; eline bir boş defter alır ve içeri giren çıkan kişilerin sayısını tutmaya başlar. Sonra bununla da yetinmeyerek bu kişilerden kaçı erkek, kaçı kadın onu da kayda geçirir. Bu da yetmez, müşterilerin bankada kalma sürelerini cinsiyete göre ayrı ayrı belirtir. Bu da yetmez, müşterilerin sıra gelmesini beklerken neler yaptığını gözlemler, ek olarak da sıkılmamaları için onların nasıl rahat ettirileceği üzerine tespitler yapar. Sonra bu tespitleri şube müdürü ile de paylaşır fakat yetki olarak müdürü aştığı için tespit etmiş olduğu noksanlar giderilmez. Bu da yetmez, gözlemlerinden bekleme düzeninin kişilerin sosyalleşmesine yönelik olmadığını tespit eder ve bu nedenle bankanın iç mimari projesinde belli değişiklikler yapılması gerektiğini notlarına ekler. Bütün bunlar yetmez, çok bekleyen müşterilere yönelik çeşitli örnek çalışmaları yapar. Örneğin bekleme esnasında müşterilere banka broşürlerini verir ya da onlara, kendi düzenlediği beş soruluk çoktan seçmeli ankete, bire bir yanlarına gidip soruları bizzat okuyarak katılmalarını sağlar. Ortaya çıkan sonuçlar, bankanın müşterilerin sıkıntısını azaltacak uygulamaları hayata geçirmesine olanak sunar. Ayrıca müşterilerin bankalarından neler beklediğini de yaptığı yüzlerce anketten elde ettiği verilerle bir rapor hâlinde getirir.
Bu şahıs yapmış olduğu istatistiki bilgileri Genel müdüre vermeye karar verir. Birkaç ay sonra, memleketlisi Genel müdür arkadaşını tekrar ziyarete gider. Hoş beş derken, sözü alır: “Bana” der, “Bir eleman ver.”. Genel müdür geçirdiği bir anlık şokun ardından genel müdürün ağzından: “Neden?” sorusu çıkar gayriihtiyari. Cevap gecikmez: İşleri artık yetiştiremiyorum der ve hazırlamış olduğu istatistikleri Genel müdüre sunar. Genel müdür çok şaşkın bir vaziyette hiç böyle bir çalışmayı beklemiyordu arkadaşından, bir an tereddüt geçirdikten sonra, tamam der ve çalıştığı bankanın müdürünü arar, hemşerisine yardımcı olması talimatını verir. Banka müdürüne döndüğünde yapmış olduğu istatistiki bilgileri müdür beye tekrar sunar ve müdür şaşkınlığını gizlemez takdir eder. Bu örnekten çıkarılacak sonuç oldukça açık; Yenilik içimizde, yeter ki onu bulup çıkaracak bir yol bulalım. Tabi bu kural ve çalışma her bankamatik memuru için geçerli değildir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?