BİR PULSUZ DİLEKÇE

BİR PULSUZ DİLEKÇE

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)         GİRESUN

 

İlimiz genelinde haftada beş gün  (Pazartesi….Cuma) yayınladığımız günlük Gündem  Gazetesi’nin 3. sayfasını “Eğitim Dünyası” başlığı altında Giresun merkez ve ilçelerindeki tüm örgün, yaygın ve özel öğretim kurumlarının yaptıkları etkinliklerine yer vermeyi düşünmekteyiz.

Eğitim kurumlarının hedef kitleleriyle buluşması, öğretimin öğelerinin (öğrenci, öğretmen, aile, programlar, çevre…) bütünleşmesine katkı sağlanması, yaptıkları sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin geniş halk kitleleri arasında tanıtılmasını amaçladığımız bu çalışmalarımızda yönetici, öğretmen ve öğrenciler ile söyleşi yapılması hedeflenmektedir.

Emekli Eğitim Müfettişi Abdullah Keskin sorumluluğunda yürütülmesini planladığımız bu çalışmalarımız için olur verilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

05.11.2015

Mustafa CİCİ

Yaklaşık üç ay önce yazılıp milli eğitim müdürlüğüne vermiş olduğumuz bu dilekçeye yanıt verilmedi.

Yetkililer,“Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun”un 7. maddesinde, “…işlemin safahatı hakkında en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir”  hükmünü umarım okumuşlardır.

Bu madde dikkate alınmadan, olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmeye tenezzül bile edilmedi.

Yaklaşık on yıl önce, Mustafa Cici’nin teklifi ile TEMPO TV’de “Eğitim Dünyası” adı altında haftada bir gün ve 3 saat süren canlı yayında yapmış olduğumuz program çok tutulmuştu.

Buna benzer uygulamayı Gündem Gazetesi’nin bir sayfasında yapmayı önerdiğimde, eğitime çok duyarlı olan, her alanda yaşanan tüm sorunların eğitilmiş bireyler aracılığı ile çözüleceğine içten inanan gazete sorumlusu Mustafa Cici’nin “değil bir, iki sayfayı da kullanabilirsiniz” demesi üzerine gerekli planlamamız yaptık.

Hedefimizin ne olduğu verilen dilekçemizde belirtilmişti.

Kabul edildiğinde, yapılması düşünülen işlemler ayrıntılı ve geniş içerikli rapor  ilgili makama sunulup olurları alınacaktı.

Gazetenin bir ya da iki sayfasını okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim ve özel öğretim kurumlarına açarak, onların her alanda yapmış oldukları etkinlikleri hedef kitleleri ve kamuoyu ile paylaşmak, eğitime katkı sağlamaktan öte düşüncemiz yoktu.

Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulan dilekçeye yanıt verilmemesi nedeninin, bir yıl öncesinden internet gazetesi “Aktüel” ile  “Gündem Gazetesi”nde yazmış olduğum bir yazıya istinaden kabul görmediği duyum ve iddialarının çok yersiz, mantık dışı olduğunu ifade etmek isterim.

Adı geçen yazımda, Giresun Merkez Aksu Mahallesinde açılan okula “Nurettin Canikli İmam Hatip Anadolu Lisesi” adının verilmesinin “MEB’na Bağlı Kurumlara Ait..….Ad verme Yönetmeliği” ne uygun olmadığı, yönetmelik ve genelgelere tamamen aykırı olduğu belirtilmişti.

Okulların adı verilirken, ilgili yönetmeliğinde belirtilen, kurumlara isim vermenin nasıl olacağı, kimlerin adlarının verilip verilmeyeceğine ilişkin yönetmelik ve genelge hükümlerinin yok sayıldığı, hükümsüz ilan edildiği düşüncemde ısrarlıyım.

Ayrıca, Alucra’daki bir okula “Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu” adını verilirken ilgili yönetmeliğin hangi maddesi gerekçe gösterildi?

Okulun yapıldığı arsa adı geçenler tarafınca bağışlandı, ya da okul binasını yeniden yaptırdıysalar sözümüz olamaz.

Sorumlularca yönetmelik ve genelge hükümleri yok sayılıp, ellerinin tersiyle itilerek bu şahısların okullara adlarının verilmesi, kendileri için büyük onur olsa gerek.

Öyleyse, adı geçenler okulun yıllık giderine, yakıt ve diğer masraflarına herhalde katkıda bulunuyorlardır.

Şevket ve Nurettin Canikli’nin ayrı okullara adlarının verilmesinin gerekçesi “milli eğitim komisyon karar defteri” nde yazılı olup açıklanması gereklidir.

Bu isimlerin okullara verilmesini öneren ve kabul edenlere anımsatmak isterim ki;

Yasa, yönetmelik ve genelgeleri anlayarak okuyunuz.

Hatta iyi bir edebiyat öğretmeninden yararlanınız. Onların bir sorumluluğu da anlamlı okuma ve ifade etmeyi öğretmektir.

Biliniz ki; “…yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir kenara ve ‘ben bunu bu şekilde yaparım’ deyin ve yapın…” sözü sizlere söylenmemiştir.

Sizler, yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik, genelge kısaca, ilgili mevzuat ve emirleri uygulamakla sorumlu ve yükümlüsünüz.

Öyleyse bu iki isim okullara ad olarak verilemez.

İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerinin hiçbir maddesine uygun değildir.

“Ben yaptım oldu” anlayışı kabul edilmemeli.

Yapılması gereken, yönetmelik maddelerinin uygulanmaya konulmasıdır.

Hatta bu şahıslar “biz bilemedik, bir hata yapılmış, bu okullardan adlarımızı kaldırın, yönetmelik ve genelgelere uygun değilmiş” diye bizzat müracaatta bulunmalıdırlar.

Makamlarda kalmanın sırrı, yasa ve yönetmelikleri bir kanara bırakarak, kendisini oraya getirenlere kayıtsız koşulsuz biat etmek, emirlerini yerine getirmek, ‘ağamsın paşamsın’ demek değildir.

İlgili makama sunulan dilekçeye verilecek gerekçeli yanıtı bekliyoruz.

Açıklama: Yazının başlığı, araştırmacı gazeteciliği yaşam biçimine dönüştürmüş, “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” ilkesinin yaratıcısı, 24 Ocak 1994 tarihinde suikasta kurban olan, ülkenin aydınlık yüzü Uğur Mumcu’nun devlet ve demokrasinin “kimin için” olduğunu sorgulayan yapıtının adından alınmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?