Çakır Ve Ekibinden Örnek Bir Adım Daha

Çakır Ve Ekibinden Örnek Bir Adım Daha

Kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi için düğmeye basılıyor

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın desteklediği Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM)’nin hazırladığı “Modern Köleliğe Son” isimli projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Giresun Belediyesi ve Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın proje ortağı olduğu proje açılış toplantısına Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hilmi Erzincanlı, Plan ve Proje Müdürü Selim Özgürel ve proje ofisi çalışanları katıldı.

12 ay sürecek olan projede Giresun’da 18-45 yaş arasında olan ve ev temizlik hizmetlerinde çalışan kadınlara yönelik kayıtlı çalışmalarını teşvik edici, çalışma koşullarını iyileştirici, sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı faaliyetler yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda anket çalışmaları, eğitim faaliyetleri, şirketleşme ve dernekleşme çalışmaları, TV Programları ve farkındalık konferansları düzenlenecektir.

 

Projenin detayları ise şöyle;

 

“Kadınların görünmeyen emeğinin görünen yüzü “Ev İşçiliği”

Günde 1 TL vererek emektarlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni

KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II (PRE II) Hibe programı

Proje Sahibi       : Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM)

Proje Ortakları  : Giresun Belediyesi ve Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği

Başvuru Tarihi          : 15.01.2015

Proje Süresi                  : 12 Ay

Sözleşme  Tarihi    : 25.05.2016

Proje kapsamındaki  etkinlikler:

Hedef Grupların Belirlenmesi: Proje ekibi ve paydaş grupların temsilcilerinden oluşan ‘katılımcı belirleme komsiyonu’ kurulacaktır. Gerçekleştirilen görünürlük çalışmaları ile potansiyel hedef grupların projeden haberdar olmaları sağlanacaktır. Bu işlem için komisyon tarafından bir başvuru formu hazırlanarak tüm başvuru merkezlerine bırakılacaktır. Başvuru alım süresi tamamlandıktan sonra, komisyon proje ofisinde mülakat yapacaktır. Son olarak, komisyon üyeleri proje ofisinde bir araya gelerek başvuru formu ve mülakat değerlendirme formunu esas almak kaydıyla son değerlendirme işlemini gerçekleştirecek ve katılımcıları belirleyecektir. Belirlenen katılımcıların adreslerine, davetiye mektubu gönderilecektir. Hedef grup başvurularında geçerli olacak ön koşullar;

–   18-40 yaş arasında olmak,

-Bayan olmak,

– Okur-yazar olmak

– İl veya ilçe merkezlerinde ikamet ediyor olmak

Anket-Saha Araştırması ve Rapor Haline Getirilmesi : Giresun il merkezinde kayıt dışı ev işçiliği gerçekleştiren kadınlar ve işverenler üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilecektir.  Anket sonuçları, kayıt dışı insan gücünün özellikleri ve kayıt dışılığın nedenleri üzerinde analizler yapılmasında ve rapor hazırlanmasında kullanılacaktır.

Giresun’da en az 500 kadın üzerinde gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yapılan anket araştırmaları sonunda elde edilen veriler başvuru sahibi tarafından kitapçık haline getirilerek ilgili ve yetkili kurumlarla paylaşılacaktır.

Eğitim Faaliyetleri:

Projede,kadınlara yönelik  Girişmcilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri olmak üzere iki başlık altında toplanacaktır.

Açıklama

(Bir Grup için planlanan eğitim tablosu)

1.Girişimcilik      2.Kişisel Gelişim Eğitimleri           Toplamlar

Etkili iletişim ve Bilgisayar             Dernekler ve Türk Ticaret Kanunu          Borçlar Kanunu ve SGK

Toplam Eğitim Saati        70           70           55           55           250

Günlük Ders Saati           5             5             5             5             5

Toplam Eğitim Günü      14           14           11           11           50

Eğitimler 25’er kişilik iki grup halinde, başvuru ya da eşbaşvuru sahibinin  fiziki mekanlarında verilecektir.

Ev İşçiliği İş Standartlarının Tanımlanması ve Atölye Çalışmaları: Ev hizmetlerinde çalışanların sağlıklı bir çalışma sergileyebilmesi meslek standartlarının ve yeterliliklerin tanımlanması, bu standartlara uygun sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Şirketleşme Çalışmaları: Aynı sektörde çalışan kadınların ortak menfaatleri doğrultusunda; sosyal güvence, sürdürülebilir ekonomik gelir, vergi verme onurunu yaşama, sorunları karşısında muhatap bulmak gibi avantajlar kazanmak için Giresun’un ilk ev temizlik görevlileri  şirketi kurulacaktır.

Dernekleşme Çalışmaları: Kadınların ilgili alanda yaptığı çalışmaların görünürlüğünü sağlamak, sorunlarını geniş kitlelere ulaştırmak ve ‘ev işçilerine sosyal model kazandırmak’ çalışmalarının merkezini oluşturacak bir dernek oluşturulacaktır..

Kamu Spotu Formatında Videoların Hazırlanması: Ayrıca, il genelinde sivil toplum kuruluşlarının, kamu otoritelerinin, yerel yönetimlerin ve en önemlisi halkın kayıt dışı emek harcayan kadınlardan haberdar olması ve proje süresinde ve sonrasında ortaya koyduğu çalışmaları desteklemesi için farkındalık yaratmak amacıyla profesyonel çapta 90-120 saniye uzunluğunda 3 adet  tanıtım filmi(kamu spotu) hazırlanacaktır.

SGK Uzmanları İle Yerel TV Programı: Ev işleri sektöründe, hem çalışan hem de çalıştıran konumundaki ilgililerin yasal mevzuat konusunda yeterlilik kazanmaları amacıyla ulusal boyutta tanınırlık kazanmış SGK uzmanları yerel televizyonlarda program yapacaklardır.

Farkındalık Konferansları: Proje kapsamında düzenlenecek olan 3 konferans, hedef gruplar, kamu otoriteleri, STKlar, yerel halk ve medya organizasyonlarına yönelik olacaktır.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?