Gi­re­suns­por, ‘Ata, Yıka’ ge­li­yor

Gi­re­suns­por, ‘Ata, Yıka’ ge­li­yor

PTT 1. Lig’in 4. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ma­ni­sas­por’u konuk eden Gi­re­suns­por, ra­ki­bi­ni 3-1 mağ­lup
etti. Bin­ler­ce ta­raf­ta­rı­nın des­te­ğiy­le Ma­ni­sas­por kar­şı­sın­da çıkan Ye­şil-Be­yaz­lı­lar, ra­ki­bi­ne sa­ha­yı
adeta dar etti. Ma­ni­sas­por’u 3-1 mağ­lup eden Gi­re­suns­por, lig­de­ki 4. ma­çın­da 2. ga­li­bi­ye­ti­ni aldı.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Uygar Bebek (xx)
GİRESUNSPOR: Eser Altın (xxx), Berkan Yıldırım (xxx), İgors Tarasovs (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Hüsamettin Tut (xxx), Dodo (xxx), Recep Aydın (xxx), Abwo (xxx), Volkan Okumak (xxx) (Dak. 82 Guido Koçer xx), Nemanja Tomiç (xxx) (Dak. 88 Cihan x), Özgür Can Özcan (xxx) (Dak. 73 Okafor xx)
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xx), Berk Neziroğluları xx, Nuri Terliksiz x, Erhan Bulucu x, Emre Öztürk x, Savaş Yılmaz xx, Metin Yüksel xx, Done Gbakle x (Dak. 56 Olsen Bakaki x), Moustapha Konde x (Dak. 67 Mertan Caner x), Harry Novillo xx (Dak. 79 Michael Eneramo x), Bahattin Köse xx
GOLLER: Özgür Can (Dak. 19), Tomic (Dak. 31), Guido Koçer (Dak. 90+5) (Giresunspor), Bahattin Köse (dak. 51) (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Nuri Terliksiz, Metin Yüksel, Savaş Yılmaz (Manisaspor)

PTT 1. Lig’in 4 haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ma­ni­sas­por’u konuk eden Gi­re­suns­por, ra­ki­bi­ni 3-1 mağ­lup etti.
Bin­ler­ce ta­raf­ta­rı­nın des­te­ğiy­le Ma­ni­sas­por kar­şı­sın­da çıkan Ye­şil-Be­yaz­lı­lar, ra­ki­bi­ne sa­ha­yı adeta dar etti.
Sa­ha­da mü­kem­mel bir oyun or­ta­ya koyan Gi­re­suns­por, golcü oyun­cu­su Özgür Can Özcan’ın 19. da­ki­ka­da­ki mü­kem­mel go­lüy­le öne ge­çer­ken, Ne­man­ja Tomic’in go­lüy­le 31. da­ki­ka­da farkı 2’ye çı­kar­dı.
İkinci ya­rı­da Ba­hat­tin Köse’nin go­lü­ne engel ola­ma­yan Ço­ta­nak­lar, 90+5. da­ki­ka­da Guido Koçer’in go­lüy­le maçta farkı tek­rar 2’ye çı­kart­tı.
Ma­ni­sas­por’u 3-1 mağ­lup eden Gi­re­suns­por, lig­de­ki 4. ma­çın­da 2. ga­li­bi­ye­ti­ni aldı.
Ye­şil-Be­yaz­lı­lar 4 maçta al­dı­ğı 2 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ile 8 puana ula­şır­ken, ligde maç faz­la­sıy­la 3. sı­ra­ya yük­sel­di.
KAR­ŞI­LAŞ­MA­NIN ÖNEMLİ AN­LA­RI:
Dak. 7: “Recep Aydın’ın uzun pa­sın­da Ber­kan Yıl­maz topu ka­fay­la Abwo’ya ak­tar­dı. Ancak Abwo için of­sayt bay­ra­ğı ha­va­ya kalk­tı.
Dak. 19 (GOLL): Gi­re­suns­por kur­du­ğu bas­kı­nın ar­dın­dan golü buldu. Ber­kan Yıl­maz ile baş­la­yan atak­ta Tomiç’in pa­sı­nı aynı gü­zel­lik­te Abwo ceza sa­ha­sı­na gön­der­di. Özgür Can Özcan aya­ğı­nın içiy­le son vu­ru­şa imza attı. 1-0.
Dak. 31 (GOLL): Recep Aydın’ın ıs­rar­la takip et­ti­ği top Tomiç’in önün­de kaldı. Bu oyun­cu­nun yak­la­şık 30 met­re­den şu­tu­nu çekti. Ka­le­ci İsmail Şah­ma­lı elin­den kaçan top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 2-0.
Dak. 51 (GOLL): Berk Ne­zi­ro­ğul­la­rı’nın kul­lan­dı­ğı ser­best atışa Ba­hat­tin Köse’nin kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ka­le­ci Eser Altın’ın de uza­na­ma­ya­ca­ğı kö­şe­ye gi­de­rek ağ­lar­la bu­luş­tu. 2-1.
Dak. 68: Gi­re­suns­por sağ ta­raf­tan Tomiç ile köşe atışı kul­lan­dı. Ceza sa­ha­sın­da olu­şan ka­ram­bol­de topa en son vuran isim Dodo oldu. Ancak ka­le­ci İsmail Şah­ma­lı ha­ri­ka bir ref­leks­le gole izin ver­me­di.
Dak. 90: Gi­re­suns­por ata­ğın­da ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de olu­şan ka­ram­bol­de topa en son Oka­for do­kun­du. Ağ­la­ra giden top of­sayt ge­rek­çe­siy­le sa­yıl­ma­dı.
Dak. 90+5 (GOLL): Abwo’nun vu­ru­şun­da di­rek­ten dönen topu ceza sa­ha­sı dı­şın­da alan Guido Koçer, ka­le­ci­yi de ge­çe­rek ta­kı­mı­nın üçün­cü go­lü­nü attı: 3-1.
Kar­şı­laş­ma Gi­re­suns­por’un 3-1’lik ga­li­bi­ye­ti ile sona erdi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?