GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1– Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parseldeki 7474,22 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği Kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2– İhale 29 Haziran 2021 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3– İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 21.794.000,00 TL’dir.Geçici teminat 653.820,00 TL‘dir.

 4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 300,00 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5-  İhaleye katılmak için istenen belgeler;

a) Tebligat için adres göstermesi,

b) Kanuni ikametgah belgesi,

c) Vekaleten girenler için vekaletname(Noter onaylı),

d) Noter onaylı imza sirküleri,

e Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),

f) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,

g)Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,

h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

6-Teklifler, en geç 29 Haziran 2021 Salı günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?