“HUKUK TÜZÜKLERi” GEÇERLİ DİYOR

“HUKUK TÜZÜKLERi” GEÇERLİ DİYOR

19 Haziran günü Ankara Büyük Anadolu Otelinde yapılan MHP’nin 6. olağan üstü büyük kurultayında MHP mevcut tüzüğünde yapılan 14 maddelik değişime hukuk ne diyor çok merak ediyoruz.

Önce Siyasi Partiler Kanunun 14.maddesinin değişik 21/05/1987 tarih 3370/4 maddesini inceleyelim.

……Büyük kongre toplantı yeter sayısı,büyük kongre üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

İl delegesi üst kurul üyesi+myk,mkyk üyeleri+milletvekilleri toplamı kimine göre 1200,kimilerine göre ise 1187 delegeden oluşuyor.Üst kurul delegelerinin salt çoğunluğu 1187 ye göre 584,1200 e göre 601 delegedir.Kurultaya iştirak resmi onaylı noter tutanağına göre 656 delegedir.Böylece kanunun emrettiği salt çoğunluk aşılmıştır.

14 maddenin devamında:……..parti tüzük ve programında değişim yapılmasına ilişkin olan,veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için,….büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir……..Bu teklifler büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra,komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.

Bu maddede yazılanla kanun hükmünce; değişmesi uygun bulunan tüzük maddeleri en az 450 delegenin imzası ile divan başkanlığına sunuldu. Okundu ve öneriler kabul edildi.Divan başkanlığınca kurulan bir komisyonca verilen arada görüşüldü ve karara bağlandı.Sonra tek tek oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.Notere göre 656 delege ,bize göre 752 delege 14 maddelik tüzük değişikliklerine parmak kaldırarak onay verdi.

Basında tartışılan tüzük değişikliklerinde üst kurul delegelerinin üçte ikisi onay vermeli konusu ile ilgili mevzuata bakalım.

Türk Medeni Kanunu madde 78,(4721 dernek ve vakıflarla ilgili hüküm)

Genel kurul toplantıları,tüzükte hüküm olmadıkça,derneğin merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Kanun burada direk bu mevzunun dernek ve ve vakıflarla ilgili olduğu hükmünü koydurtmuştur. 78. maddesi Siyasi Partilerle ilgili bir hüküm içermiyor.

MHP Genel Merkezinin savları tutarlı değildir. Kanunen savunulacak bir yönü de yoktur.

Dolayısı ile 19 Haziran 2016 günü yapılan MHP büyük kurultayı yeterli katılımla toplamıştır.Kurultayda tüzük değişikliği ile ilgili alınan kararların tümü kanunlarımıza uygundur.

Türk Milletine hayırlı olsun.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?