Hukuka uygun yeni anayasaya var mısınız?

Hukuka uygun yeni anayasaya var mısınız?

“Hedef 2023” söylemi, bilerek söylenen ve bir amaca yöneliktir. Zaten 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne, iktidar sürekli ve planlı olarak ‘amaca’ yönelik adımlar atmıştır. Bazen bir adım geri çekilmiş daha sonra iki adım ileri gitmek için hamle yapmıştır.

Bu süreçte demokrasi her zaman ‘amaç’ için ‘araç’ olmuştur.

15 Temmuz darbe girişimi dahi ‘amaç’ için kullanılmaktadır. OHAL ilanı ve bu yolla elle edilen KHK yetkisi ile yapılanlar bunu göstermektedir.

Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyonda, “hedef 2023” sürecinde kilometre taşıdır.

Adında Cumhuriyet olan kurumlara yönelik yıllardır süren saldırılanın arka planında da; ‘amaç’ için adım atmak vardır.

Özetle her adım başkanlık içindir…

***

Son günlerde sürekli dile getirilen bir söylem var. “Tek devlet, tek millet ve tek bayrak” diyerek, bir zamanlar ayaklar altına alınan milliyetçi söylemler ile kamuoyuna mesaj veriliyordu. Atılan adımlar ile artık bu söze ‘tek ses’ ve ‘tek lider’de eklemek gerekiyor.

Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyon ve daha önce diğer medya organlarına yapılan baskılar ile pek çok gazetecinin tutuklu ya da gözaltında olması, aslında medyada ‘tek ses’ amaçlıdır.

Kurumlar yıllardır izlenen planlı politikalar ile ‘tek ses’ için uygun hale getirilmiştir.

Hani bir zamanlar Genel Kurmay Başkanlığı yapan Doğan Güreş vardı. Ne diyordu? “Başbakan Çiller tak diye söylüyor biz şak diye yapıyoruz.”

O nedenle kendisine “tak şak paşa” deniliyordu!

Şimdi neredeyse her kurum ‘tak şak’ konumuna getirildi. ‘Tak’ diye söyleniyor ‘şak’ diye söylenen yerine getiriliyor…

TBMM ‘tak şak’ konumuna düşürüldü!

Artık  Bakanlar ‘tak şak’…Medya ‘tak şak’… Üniversiteler ‘tak şak’… Valiler ‘tak şak’…

***

Her adım başkanlık için. “Fiili durum” bu nedenle oluşturuldu. Anayasa uymak yerine,“Anayasayı fiili duruma uydurun” denmesi aslında anayasaya uyulmadığının itiraftır.

‘Ben anayasaya uymuyorum. Resmen başkanlık yapıyorum. Anayasayı değiştirin ve fiili duruma yasallık kazandırın’ demek istiyor.

Bu ‘tak’ diye söylenirde ilgililer ‘şak’ diye konuya el atmaz mı?

Elbette atar.

İşaret fişeğini de MHP lideri Devlet Bahçeli yakar.

Şimdi TBMM’de 330 oy arayışı var. Sonrada baharda referandum planlanıyor. Başkanlık için anayasa taslağı hazırmış! Yakında TBMM’de gündeme gelecekmiş. “Türk tipi başkanlık” düşünülüyormuş!

Hukuk ne yazık ki ‘guguk’ olduğu için çok kimse de aklıselim düşünmüyor.

Aklıselim düşünenlerin söz ve uyarılarına da kulak asılmıyor.

Çünkü her taraf ‘tak şak’ olmuş.

Oysa Anayasa hukukuna göre mevcut meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur. Sadece değiştirilemez maddeler dışında kalan maddeleri usulüne uygun olarak değiştirebilir.

Yeni anayasa için ‘kurucu meclis’ gerekiyor.

***

Başkanlık için yeni anayasanın görüşüleceği mevcut meclis ‘kurulmuş meclistir’ yani 1982 anayasasına göre kurulmuştur.

TBMM’de görev yapan vekiller, göreve başlarken ‘anayasaya uyacaklarına dair yemin etmişlerdir. O halde yeni bir anayasa yapmaya ve kabule yetkili değildirler.

Hem yeminleri, hem de üzerine yemin ettikleri anayasanın 1. Ve 2. maddeleri, bu meclisin başkanlık sistemine uygun yeni anaysa yapmasına engeldir.

Aksi adımlar hukuk devletinde ‘anayasayı tağyir, tebdil ve ilga’ suçudur…

O halde ne yapılmalıdır.

Mevcut anayasa maddeleri değiştirilerek başkanlık sistemine geçilemez. Çünkü bu sistem ile rejim değişikliği geçekleşeceği için, değiştirilemez maddeler buna engeldir.

İlla da yeni anayasa yapılacak ise ‘kurucu meclis’ oluşturulmalıdır.

Bunun içinde seçim barajı kaldırılarak tüm ülkede kurucu meclis için seçimler yapılmalıdır. Her düşünce bu mecliste gücü oranında temsil edilebilmelidir.

Çünkü anayasalar bir toplum sözleşmesidir.

Bu açıdan her toplum kesiminin anayasada ‘tuzunun’ bulunması önemlidir.

Çoğulcu demokrasi de bunu gerektirir.

Ancak anayasa hukukuna uygun kurulan ’kurucu meclis’ yeni anayasayı başkanlık sistemine uygun mu yapar, yoksa çoğulcu demokrasiye ve parlamenter sisteme uygun mu yapar?

Bu ‘kurucu meclisin’ kararı olur.

Var mısınız bu şekilde yeni bir anayasaya?

Hem etiğiniz yemine uymuş olursunuz. Hem de anayasa hukukuna uymuş olursunuz.

Var mısınız?

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?