İKTİSADİ YATIRIM VE ÖNEMİ

İKTİSADİ YATIRIM VE ÖNEMİ

İktisadi gelir ve refah bağlamında devletler; kişi başına düşen milli gelir düzeyi baz alınarak, uluslar arası ilişki (karşılaştırma) boyutu  açıklanmaya çalışılır. Bunun yanı sıra büyümenin geçmiş senelere oranına (karşılaştırmasına) bakılarak; ‘sürdürülebilir kalkınma’ sağlanabilmiş mi, ‘iktisadi ölçeğin niteliği ve verimliliği’ sağlanabilmiş mi gibi sorular yanıt bulabilir. Bir bakıma da iktisadi ölçeğin niteliği ve verimliliğinin sağlanılması, uzun vadede sermaye hareketliliğinin  hazineye gelir elde edebilmesi ve(ya) sermaye stokunun refahı artırmış halde artı düzeyde devretmesi bazında değerlendirilebilir. Bu aşamanın devamı, büyüme ölçeğinin geçmiş yıllara artan oranda büyümesi ile sağlanabilmiş olur.

Devlet bütçesine olumlu yansıması görülebilecek ‘yatırım’ konusu; maliye politikası araçlarını (vergiler, kamu harcamaları) donanıma çevirmesi haliyle, iç yönde gelir refahı ile uluslar arası yönde rekabet / ihracat üstünlüğü görülebilmesi olduğudur. İktisadi büyümenin gayri safi yurt içi gelir düzeyine bakılması ile nitelendirilmesi; ‘ekonomik ve sosyokültürel’ düzeyde dinamik yapı sağlanılması  ile de iktisadi kalkınma aşamasına gidilir.

***

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım; ‘yatırım’ konusunun öneminin iktisadi kalkınmaya varmasında temel boyutlarından olmasıdır. Yatırımın tasarruf sağlanması ile sağlanması devlet bütçesine artan oranda etki edebilir oysa ki borçlanmayla varılan yatırımlar temel sağlayamayacağından (konjonktür) dalgalanmaya sebep verebilir. Eğitime yönelik harcama ve verimli eğitim yapılanması, ileriye dönük önemli yatırımlara sebebiyet verebileceğidir.

Sağlık yatırımları, eğitim yatırımları ve Ar-Ge yatırımları gibi bireylerin refahına doğrudan etkileyen konularda  bu dönem ki (dördüncü devamlılığı görülen) yöneticilerimizin geçmiş gayretleri ve bugünü ( çalışmalar, yatırımlar) ; artan refaha daha da olumlu hale getireceği görülebilir. Belirli / belli temel atılımlar ve (küresel kriz 2001 kontrolü/ gelişimi, 2008 krizde dengede kalabilme/ ilerleme ) deneyimlerde olumlu yol edinilmesi, yöntem ve düzen konusunda kararlığa etken oluşturdu.

***

Ekonomik gidiş yönünde sorunlara çözüm açısından iktisadi yatırımın önemi:

İleriye dönük yatırımların ekonomik krizde Önemi: Yatırımlar aynı zamanda dalgalanma durumlarının önlenmesini sağlar. İktisadi açıdan küresel görülebilecek negatif etkiler veya özellikle büyük ölçekli etkiler, yatırımların (dolayısıyla) iktisadi kalkınma düzeyi ekseninde hal alır. Öyle ki kalkınmayı sağlayabilen ekonomi yatırımları (girişimleri) ; bunalım görülen iktisadi küresel alanda, kalkınmış ekonomik yapısının ( özellikle bunalım alanı) dengeye varabilen, geçiştiren uygulamaları görülebilir. İktisadi yatırım bir alanda stok hali gibi olduğunu da düşünebiliriz.

 

Yatırımların Ailelere önemi Nedir:  Günümüz koşullarında birey ve aile yaşamıyla ilgili olarak öne çıkabilecek, temkinli ve(ya) refaha yönelik adımlardan bir tanesi olabilecek varsayımı; iktisadi ‘yatırım’ konusudur. Geçmiş zamanlarda büyüklerimiz ve atalarımızın da bu yönde teşviki öngördüğü de varsayımı doğru, teşkil edebilmektedir. Yastık altına konulan altınların; kimi zaman acil olabilen; hastaya ilaç alınmasında kullanılan kimi de çocuğun eğitimi, evliliği ve(ya) bir ihtiyacı olabilecek durumlarda, karşılanmasını sağlayabilecektir. Veya yardıma ihtiyaç durumunda olanlara yardım etmekte de kullanılabilecektir.Selam ve Sevgiyle…  Hoşça kalın.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?