Kara, Kimlerin Emekli Olabileceğini Anlattı

Kara, Kimlerin Emekli Olabileceğini Anlattı

Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali KARA borçları yüzünden emekli olamayan Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Yapılan Protokol ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Kara açıklamasında;  “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta primi, genel sağlık sigortası borçlarının ödenmesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılmasına ilişkin Birliğimizin ve Konfederasyonumuzun uzun bir süreden beri ısrarla üzerinde durduğu ve çıkarılması konusunda çaba gösterdiği Protokol 13.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C.Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.”dedi.

Kara şöyle konuştu:  “1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) sigorta prim borcu olan sigortalılar, prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarlarının ne kadar olduğunu öğrenmek amacıyla banka şubelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu il/merkez müdürlüklerinden temin edecekleri EK-1 formunu doldurmak suretiyle SGK il/merkez müdürlüklerine başvuracaklardır.

2-Bankadan kredi talebinde bulunacak sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilecektir.

3-Başvuruda bulunan sigortalıya ait kesinleşmiş sigorta prim borcu hesabı il/merkez müdürlüklerince çıkartılacak ve sigortalının borcunu gösteren EK-2 formu il/merkez müdürlüğünce ilgi banka şubesine gönderilecek veya Banka şubesine gönderilmek üzere sigortalıya teslim edilecektir.

4-Sigortalınınil/merkez müdürlüklerinden almış olduğu EK-2 belgesi ile geçmiş sigorta prim borcu ve cari dönem primini ödemek maksadıyla yapılan kredi başvuruları banka tarafından değerlendirilecektir.

5-Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görülmesi halinde, azami olarak EK-2 belgesinde belirtilen sigorta prim borcu kadar kredi sigortalıya tahsis edilecektir.

6-Banka kullandıracağı krediyi sigortalıya kesinlikle nakden ödemeyecek ve sigortalının vadesiz hesabına aktararak bloke koyacak ve buna ilişkin EK-3 belgesini sigortalıya verecektir.

7-Sigortalı, “Yaşlılık Aylığı Talep Formunu” düzenleyerek, Bankadan alacağı EK-3 belgesiyle birlikte il/merkez Müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvuracaktır.

8-İl/Merkez Müdürlükleri Bankanın ilgili şubesine hitaben düzenlenen EK-4 belgesini sigortalıya verecektir.

9-Banka, İl/Merkez Müdürlüğünce sigortalıya verilen EK-4 belgesinin ilgili Banka şubesine ibraz edilmesi üzerine sigortalının sigorta prim borcuna karşılık vadesiz hesabında blokeli olarak bekleyen tutarı, prim hesabına aktaracak ve dekontun bir örneğini sigortalıya verecektir.

10-Banka, sigortalılara 1,28 aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadeli kredi kullandıracak, faiz oranının dışında herhangi bir masraf talep etmeyecektir.

11-Söz konusu Protokol 3 ay süreyle uygulanacak olup, Protokolün tam metni ve ekleri web fayfasında (www.tesk.org.tr) yayınlanmıştır.”

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?