MİRAÇ  KANDİLİ

MİRAÇ  KANDİLİ

Manevi coşkumuzu artıran mübarek Miraç kandiline gelmiş bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz Recep ayının yirmi yedinci gecesini inşallah, İsra ve miraç olayının gerçekleştiği Miraç kandili olarak kutlayacağız.

İsra ve Miraç; Rasulullah’ın şanının yüceltildiği, dünya, gökler âlemi, geçmiş peygamberler, cennet ve cehennem ile pek çok yüce makam ve bilgilerin peygamber efendimize gösterildiği çok önemli bir gecedir.

İsra ve Miraç gecesinin birinci safhası olan ve geceleyin yürütülmek anlamına gelen İsra olayı; Allah’u Teâlâ tarafından Kuran-ı kerim de şöyle anlatılır:

—Kulu Muhammed’i bir gece, bazı ayetlerimizi göstermek için Mescidi Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksaya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu o işitir ve görür. (1)

Miraç, peygamberimiz (s.a.v.)’in göklere yükselişi ve Mescidi Aksa’dan dünya semasına yükseltildiği vasıtanın adıdır. Rasulullah İsra ve Miraç gecesinde, seyahat ettirildiği yerlerden ashabına kısaca şu haberleri nakletmiştir:

—Bir kere ben Kâbe’nin yanında yatmış bulunuyordum. Bu sırada Cibril geldi. Kalbimi zemzem suyu ile yıkayıp içine iman ve hikmet doldurdu. Sonra Burak adı verilen, at cinsinden bir binite bindirildim. Cibril ile Mescidi Aksaya varıp, orada peygamberlerle namaz kıldım.

Mescid-i Aksa’dan yüksek makamlara çıkılacak bir Miraç (merdiven) kuruldu. Buna Cibril ile bindirilip dünya semasına yükseldim. Birinci kat gökte Hz. Âdem, ikincide Yahya ve İsa, üçüncüde Yusuf, dördüncüde İdris, beşincide Harun, altıncıda Musa ve yedinci kat gökte İbrahim peygamberle karşılaştım. Sonra karşıma Sidrei Münteha sahası açıldı. Beyti Mamur bana gösterildi. Rabbim tarafından ümmetimle birlikte beş vakit namazla emrolunduktan sonra döndüm.(2)

Hadisi Şerifte de görüldüğü gibi beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır, Müslümanların kalplerinin tacı ve gönüllerinin ilacı olan namaz, günde beş defa kılınmakla Miraç feyzine ulaşılır. Vasıtasız olarak Allah’ın huzurunda divan durulur. Allah’a en yakın olunan anlar, O’nun huzurunda huşu ile namaz kılınan zamanlardır. Peygamberimiz (s.a.v.):

—Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terk etmek bu perdeyi kaldırmaktır.(3) buyurmuştur.

Miraç gecesinde peygamberimize Allah tarafından bildirilen bazı hükümler şunlardır:

—Allah’tan başka ilah tanımayın. Anne babaya saygı ve hürmette kusur etmeyin. Akraba, fakir ve yolda kalmışlara yardım edip haklarını verin. İsraf ve cimrilik yapmayın. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Yetimin malını koruyun. Zinaya yaklaşmayın. Haksız yere adam öldürmeyin. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Kibirden ve gururdan uzaklaşın. (4)

O halde bizler Miraç kandilini fırsat bilerek bu ilahi hükümlere uyalım. Ailece bilinçli bir şekilde kandilimizi ihya etmeye çalışalım. Gönlümüze kandilin huzuru ve şuurlu namaz arzusu dolsun. Miraç kandili hakkımızda hayırlı ve mübarek olsun.

————————————

1-) İsra suresi, 1. Ayet

2-) Buhari tecrit terce. Hadis no: 1551.

3-) Riyazüs Salihin terce.   //        1082.

4-) İsra suresi, Ayet; 22–37.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?