SİYANÜRLE ALTIN ARANACAK NİHAYET DERELİ KALKINACAK

SİYANÜRLE ALTIN ARANACAK NİHAYET DERELİ KALKINACAK

 

Bu köşede birlikte sohbet etmeye çalıştığımız okuyucular anımsayacaktır diye düşünüyorum.

Geçtiğimiz yazının konu başlığı; “GİDERSEN GİT UŞAĞAM- GİDEN AĞAM GELEN PAŞAM” isimli bir sohbet yazısı yazarak, Dereli ilçesindeki 1980’den sonra başlayan ‘Göç’ olayını ve bu nedenle Derili nüfusunun 49 binlerden aşağı gelip, 19 binlere düştüğünü ve bu boşluğu ise Turizm yatırımcılarının (Katarlı, Kuveytli İşadamlarıyla) HES Patronlarının doldurmaya çalıştığından bir nebze söz ederek, devamını sayfamız yetmediği için daha sonraya ertelemiştik…

Şimdi Dereli merkez ve mülki sınırlarını kapsayan köyler, mera ve yaylalar tamamen azılmış ve boşalmış vaziyete geldikten sonra bu boşluğu ülkemizin en büyük yatırımcıları ve şirketleri başta olmak üzere, yabancı dış ülkelerden bile akın-akın yatırımcılar gelmeye başladı…

Bu yerli yatarım ve araştırmacılarımızdan birisi de (tanıyan çok yakından tanır) KOZA ALTIN EŞLETMELERİ A.Ş dir…

İşte Dereli ilçemiz şimdi bu (altın değerindeki) ‘Koza Altın İşletmeleri A.Ş’ patronlarını ağırlamanın telaşı ve sevinci içerisindedirler!

Bu muteber şirket ilçede hangi çalışmaları mı yapacak?

Dur patlamayın söyleyeceğim…

Hatta bana belki inanmazsınız diye sizlere ‘Belge’ üzerinden konuşacağım.

Şimdi elimde belgeye göre bu ‘Altın Koza İşletmeleri A.Ş’ denilen şirket (siz göremiyorsunuz ama ben şu belgeden okuyarak yazıyorum) “Giresun ili, Derili ilçesi, Konuklu köyü mevkii S.82193 Ruhsat No’lu Maden arama faaliyeti projesi ve 250.000 (bin) proje bedelli ÇED raporlu ve Bakanlık iznine bağlı olarak siyanürlü ‘Altın Arama’ faaliyeti yapacak…

Durun hemen tedirgin olmayın…

Tedirgin olacak bir şey yok…

Her şey yerli yerinde…

Yapılacak her şey yasasına ve yönetmenliklere uygun yapılacak!

Durun…

Siz bana güvenmeyebilirsiniz, en iyisi ben size belgeden aktarayım: “…söz konusu ruhsat alanı içerisinde sahanın jeolojik yapısını, fizyoloji,jeokimya verilerini kontrol ve destekleme amacıyla, aynı zamanda cevheri ‘Zonunun’ (Zon:bölge boyutları anlamına geliyormuş) Tenörünün (Tenör: de bir cevherin içerisinde bulunan metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimmiş) belirlenmesi ve rezerv hesabının ayrıntılı yapılabilmesi amacıyla 14 maden arama sondajı faaliyetinin yapılması planlanmaktadır. Ruhsat alanı içerisine 2 adet proje alanı belirlenmiş olup;

ÇED Alanı 1’de 12 adet sondaj…

ÇED Alanı 2’de 2 adet sondaj yapılacaktır.

Maden arama sondaj faaliyetinin kuşu başına 5-15 gün sürmesi planlanıp yaklaşık 4 yıl sürmesi öngörülmektedir…

Faaliyet 8 saat boyunca 3 vardiya şeklinde devam edecektir…

(Bu önemli cümleleri daha sonra değerlendiririz, şimdi devam edelim)

Proje alanı olarak belirlenen alanlar Giresun iline mesafe; kuş uçuşuyla yaklaşık 32 Km. Dereli ilçesinin güney batısında yer almaktadır.

Batıda yer alan proje alanı ÇED Alanı-1

Doğuda yer alan proje ÇED Alanı-2 olarak isimlendirilmiştir.

Proje alanları içerisinde KONUKLU Köyüne bağlı yerleşim yerleri mevcut olup en yakın sondaj noktasına olan mesafe dikkate alınmıştır.

6 No’lu sondajın 15m. Doğusunda, 12 No’lu sondajın 70m batısında KÖSEHASAN Mahallesine bağlı evler…

9 No’lu sondajın 15m batısında, 7 No’lu sondajın 50m. Batısında GÜNEY Mahallesine bağlı evler…

14 No’lu sondaj noktası ise TERESDAMI Mahallesinin 25 . Güneydoğusun da, 8 No’lu sondaj noktası, ÇERMİH Mahallesinin 40m kuzeyinde yer almaktadır.

“…faaliyete başlamadan önce ilgili kurumlardan izin alınacaktır” yazıyor ve şöyle devam ediyor sözleşme metni ve sözleşme metninin yazılı kuralları…

Ancak unutmadan söylemeliyim, projenin ruhsat başlığı her ne kadar KONUKLU Köyü ve mevkii şeklinde ifade edilse de, ‘Siyanürlü Altın Arama’ yapılacak alanın haritada şu köylerini adı geçiyor; KONUKLU-GÜZYURDU- YUVA ve HAPAN köylerinin çevresini göstermektedir.

Altın araması yapacak olan şirket, halkın mutluluğunu, sağlığını  ve yaşam hakkını her şeyden önce tutmuş olacak ki, aldığı tedbirleri şöyle sıralıyor;

Aynen elimdeki belgeden aktarıyorum.

GÜRÜLTÜ:

Çalışma alanlarında gürültü sınır değerlerinin aşılma ihtimalinin olabileceği (yani aşabilme ihtimali var demek oluyor) gürültü panelleri yerleştirilecek en yakın yerleşim yerindeki değerlerin sınır değerlerin altında kalması sağlanacaktır.

TİTREŞİM:

Söz konusu faaliyet Sondaj çalışması olduğundan patlayıcı madde olmayacaktır. (patlayıcı madde olmayacağına göre varın gerisini siz düşünün) faaliyet süresince patlayıcı madde kullanılmayacağı için titreşim olmayacaktır.

Burada iki maddenin bizimle pek ilgisi olmadığı için atlıyor ve üzerine azcık da olsa düşünülmesi gereken yeri paylaşıyorum sizlerle;

PROJE ALANININ HASSASİYET DERECESİ:

ÇED Alanının 6 Km. doğusunda; KUZALAN TABİAT PARKI

Proje alanının 7 Km. batısında: AĞAÇBAŞI TABİAT PARKI

14 Km. Güney Doğusunda; KOÇKAYASI TABİAT PARKI yer almaktadır.

PEYZAJ ÖZELLİKLERİ” başlığı altında da şu tespitler yapılmış; “Proje alanının bulunduğu bölge (şimdi burayı ben büyük harflerle yazıyorum) ORMAN VE ŞAHIS Parsellerinden oluşmakta olup, ayrıca PEZAJ değeri yüksek yerler kapsamında bir alan, yakın çevrede ya da proje alanı içerisinde yer almamaktadır.” Diye belirtiyor…

Şimdi gelgelelim zurnanın ‘zırt’ dediği yere!

Burası çok önemli…

Çünkü hayatımızın başka alanlarında yaşama geçirilmeyen demokratik yöntemler ve uygulamalar çok şükür ki, burada gözlerimizin içine sokulur gibi yaşam biçimimizin ta içine sokulacak!

Nasıl mı?

“HALKIN KATILIM” Başlığı altındaki bölümde şöyle diyor; “Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde yapılacak çalışmalardan etkilenmesi ‘Olası’ (Bu olası sözcüğü herhalde bize ‘olabilirde’ der gibi geliyor bana. Neyse kaldığımız yerden devam edelim) -olası- hakkında bilgi vermek, görüş ve önerilerine almak üzere “HALKIN KATILIM TOPLANTISI” (ben büyük harflerle yazdım) düzenlenecektir. Halkın katılım toplantısı 25.11. 2014 tarih ve 29186 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMENLİĞİ gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak belirlenecek yer ve tarihte yapılacaktır.

Halkın katılım toplantısına yeterli ve etkili bir KATILIM sağlanması için Koza Altın İşletmeleri A.Ş. VE Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Giresun Valiliği işbirliği ile aşağıdaki süreç takip edilecektir.

ÇED Başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması..

Halkın katılım toplantısı ilanının Türkiye Çapında (buraya çok dikkat edelim) Türkiye çapında yayın yapan etkin bir gazetede yayınlanması…

Söz konusu ilanın yerel bir gazetede yayınlanması…

Toplantı ilanlarının toplantı yapılacak yerde ve valilikte duyuru panosuna asılması…

……….

Gördüğünüz gibi bana ayrılan sayfa yine yetmedi ve hatta bana tahsis edilen ölçüleri bile aştım.

Aslında bu yaklaşık-4-5 yıl sürecek ‘Altın Aramanın’ yöre kazandıracağı yararları anlatacaktım ama yine bundan sonraki yazıya kaldı…

Görüşmek üzere…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?