T.C. ESPİYE İCRA DAİRESİ 2020/53 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ESPİYE İCRA DAİRESİ 2020/53 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun ili  Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mah/Köyü Çıtlıbel Mevkii 109 ada 22 parsel sayılı 9.357,55 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmaz.1/3 hisse.Dosya içerisindeki satışa esas alınan bilirkişi raporunda”Taşınmaz fındık bahçesi niteliğindedir.Taşınmaza ulaşım için Espiye – Yağlıdere Şehir Kavşağından girilerek Yağlıdere ilçe ulaşım ana yolundan güney istikamette yaklaşık 18 km ilerledikten sonra sola Palaklı Mahalle yoluna girilir ve kadastro yolu üzerinden güneydoğu istikamette yaklaşık 5 km ilerledikten sonra sola kadastro yoluna girilir ve yol üzerinden 250 m ilerledikten sonra solda, alt kısımda yola cepheli şekilde konumlu 109 ada 22 parsel sayılı taşınmaza ulaşılır.Taşınmaz parsel kuş uçuşu Yağlıdere Hükümet Konağı’na yaklaşık 3,65 km , belediye binasına ve şehir 3,8 km, Karadeniz Sahil Yolunu 18 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın ulaşım imkanları iyi durumdadır. Değerlemeye konu olan taşınmazın bulunduğu bölge genellikle orta ve düşük gelir grubuna hitap eden 1-2 katlı köy konut ve bahçe amaçlı olarak kullanımın yaygın olduğu bir bölgedir.Toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bölgenin yol, su, elektrik ve kanalizayson altyapı çalışmalar tamamlanmamıştır.Taşınmazın yola cepheli olması, üzerinde tarım faaliyetlerinin sürüyor olması, şehrin ana merkezine yakın mesafede olması ve ulaşım imkanlarının iyi olması değerini olumlu yönde etkilemektedir. Taşınmazın topoğrafik eğiminin yer yer yüksek olması, belediye sınırları dahilinde olmaması, cephe özelliklerinin düşük olması değerini olumsuz yönde etkilemektedir”denilmektedir.

Adresi   : Yağlıdere İlçesi Kurucalı Mah/Köyü Çıtlıbel Mevkii

Yüzölçümü         : 9.357,55 m²

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler          : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 06/04/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
  2. Satış Günü : 04/05/2021 günü 14:15 – 14:20 arası

Elektronik Ortamda Teklif

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin                                 : 17/03/2021 – 05/04/2021

İkinci Artırma İçin                          : 11/04/2021 – 03/05/2021

Satış Yeri             : ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KONFERANS SALONU –

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Espiye İcra Dairesi’ne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Giresun Şubesi nezdinde bulunan TR54 0001 5001 5800 7300 5769 97 nolu İBAN’a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde dairemize ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/53 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, iş bu satışın gazetede/elektronik ortamda yayınlanan ilanı, ilgililere adreslerinde tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,

Tebliğ ve ilan olunur. 01/03/2021

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?