Tarihi Caminin yıkım ve inşasında sorumsuz sorumlular?!

Tarihi Caminin yıkım ve inşasında sorumsuz sorumlular?!

Yapının ilk inşa tarihinin 15. Yüzyılın ortalarına tekabül ettiği, günümüze kadar çeşitli bakım ve onarımlardan geçtiği; bu günkü şeklini ise1900 (1316) yılında yapılan yenileme ile aldığı asırlık tarihi bir camii…

Oldukça yıpranan, taşıyıcı duvarlarının gövde ve pencere köşelerinde önemli derecede derin ve genişlikte çatlaklar oluşan caminin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği gözle görülür hale gelir…
Köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine caminin durumunun incelenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebi üzeri Valilik Makamınca bir komisyon oluşturulur…
İnceleme komisyonunun hazırladığı raporda:
– Caminin “mail-i inhidam” (Yıkılmaya meyilli) durumunda olduğu ve dolayısıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği; mevcut taşıyıcı sisteminde bulunan taş duvarlardaki gözle görülür çatlamaların ve duvar içi kısımlarının deformasyonu bakım onarım ile giderilmesinin mümkün olamayacağı; bu yüzden de yapının temelleri de dâhil olmak üzere yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiği;

– Ancak yukarıda işaret edilen dönemin mimari özelliklerini yansıtması ve mahalli anlamda anı değeri taşması sebebiyle yerine inşa edilecek yapının, rölöve dökümüne uygun olarak yığma tekniği ile beden duvarlarının kaba yonu taş; saçak, pencereler ve kapı sövelerinin kesme; ayrıca mihrabının da işlenmiş taştan yapılmasının icap ettiği;

– Akköy Camii kimliğini muhafaza etme amacına uygun olarak, mevcut yapıda kullanılabilir durumdaki özgün taş ve ahşap malzemelerin öncelikle tercih edilmesinin uygun olacağı; tespitlerine yer verilir..
***
Bu inceleme raporu istikametinde bir proje hazırlanır…
Ve tarihi cami minare hariç tamamen yakılır… İnşaatına başlanır ve hızla devam eder… An itibariyle yan duvarlar örülmüş hale gelir… Yılsonuna kadar da çatısının örtüleceği ifade edilir.
***
Gel gör ki, bu safhada vahim bir iddia dolaşır‼️
– Caminin yıkımı için hiçbir resmi makamdan izin alınmadığı…
– Caminin inşası için de yapım izninin bulunmadığı…
– Cami inşaatının inceleme raporundaki tavsiyeler istikametinde tarihi dokusuna uygun olarak yapılmadığı…
***
İmdi, şayet bu iddialar doğruysa; bu halin sorumluları kimlerdir?
– Köy Muhtarlığı mıdır?
– İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü müdür?
– İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müdür?
– İl Özel İdaresi midir?
– İl Müftülüğü müdür?
– Köy halkı mıdır?
– Valilik Makamı mıdır?
***
Şayet bu iddialar doğruysa;
☑️Cami inşaatına bundan sonda bu haliyle devam edecek midir?
☑️Tarihi dokusuna uygun yapılmayan kısımlar yıkılacak mıdır?
☑️Yapılan kısımlar yıkılacak olursa; bugüne kadar hayırseverlerin yaptığı yardımlar, köy halkının bilâbedel emekleri ne olacaktır? Bunun sorumluluğunu kimler üstlenecek ve nasıl ödeyeceklerdir?
☑️Bu inşaat devam ederken, bu inşaatından kontrolünden sorumlu bir merci yok mudur?
***
Hadi bakalım, hayırda yarışalım!..
Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz…

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
06 Kasım 2019 Çarşamba / 09 R.Evvel 1441

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?