TMO GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİ 2021 YILI YÜKLEME-BOŞALTMA İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

TMO GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİ 2021 YILI YÜKLEME-BOŞALTMA İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

 

1- İdarenin;

 1. a) Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun Şube Müdürlüğü
 2. b) Adresi                         Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:259 GİRESUN
 3. c) Telefon                         : 0 454 225 52 50
 4. d) Faks : 0 454 215 44 32
 5. e) Elektronik Posta Adresi : ticaret@tmo.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

 1. a) Adı : TMO Giresun Şube Müdürlüğü (mevcut ve ileride bağlanacak ekipler dahil) 2021 Yılı Yükleme-Boşaltma Hizmet Alım İşleri
 2. b) İşin Süresi                              : 01.01.2020-31.12.2020
 3. c) İhale usulü                         : Açık Eksiltme.
 4. d) İhalenin Yapılacağı Yer             : T.M.O Giresun Şube Müdürlüğü İdari Binası
 5. e) Tarihi – Saati                        : 23/12/2020 – 14.00
 6. İhale dokümanı satış bedeli             : 50,00 TL (KDV dahil)
 7. Katılım Belgelerinin Sunulacağı Yer : TMO Giresun Şube Müdürlüğü
 8. Son Belge Verme Tarihi             : 23.12.2020
 9. Son Belge Verme Saati             : 14.00

İstekliler,  ihale dokümanını yukarıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların Ofisçe onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale saatine kadar idareye teslim edilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.

İstekliler bu iş için en az 31.500,00 ₺ geçici teminat vereceklerdir.

Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) alınan banka dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle işyeri veznesine yatırılmayacaktır.

Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.

Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ancak, ihale içinde kesin teminat artışına gidilmesi halinde artırılan miktardır. Kesin teminat artışı teklifleri yazılı olarak kapalı zarf içinde verilecektir.

İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşmenin imzalanmasını müteakip, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

23/12/2020 tarihinde yapılacak olan ihale, neticelendirilememesi durumunda 28/12/2020 tarihinde Şube Müdürlüğümüz idari binasında tekrarlanacaktır.

TMO 08/09/1983 tarih 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve ihale konusu işin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesine göre istisna kapsamında olması nedeniyle, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

GEÇİCİ TEMİNATLARIN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ

HALK BANKASI (GİRESUN ŞB.)      : TR97 0001 2009 3760 0013 0000 10

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?