AKP Milletvekili Cemal Öztürk’ten, Fındık İhtisas Endüstri Bölgesi Talebi

AKP Milletvekili Cemal Öztürk’ten, Fındık İhtisas Endüstri Bölgesi Talebi

2016 Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına konuşan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ‘Giresun’a Fındık İhtisas Endüstri Bölgesi’ kurulmasını istedi.

Partisi adına yaptığı bütçe konuşmasında; hükümetin sanayi alanında attığı önemli adımlardan birinin de İhtisas Endüstri Bölgeleri olduğunu, bunu çok önemsediğini ifade eden Cemal Öztürk şunları söyledi:

“Filyos, Ceyhan ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri kurulmuş; Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi ile Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri ilan edilmiştir. Otomotiv sanayiine emek vermiş bir arkadaşınız olarak özellikle Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi’nin ilanından ayrı bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Yeri gelmişken, ihtisas endüstri bölgelerinden birinin de aynı zamanda bir sanayi ürünü olan fındığa has olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’ne; özellikle de Giresun iline kurulmasının çok yerinde bir karar olacağını belirtmek isterim. Bilindiği gibi Giresun, fındığın başkentidir. Ve fındık tarımsal üretimimizde ve gıda sanayimizde önemli bir yere sahiptir.”

Milletvekili Cemal Öztürk’ün Bütçe konuşmasının tamamı:

“Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2016 Yılı Bütçesi üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Muhterem heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlarım.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üretimde teknolojik dönüşümü sağlamak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak politikalar belirlemek amacıyla önemli çalışmalar yapmakta, toplumumuzun her kesimine hizmet sunmaktadır.

Gönül ister ki burada bu hizmetlerin hepsinden bahsedebilelim. Ancak takdir edersiniz ki bana ayrılan kısa süre içinde bu mümkün değil. Bu yüzden, önemli gördüğüm birkaç hususa değinmek istiyorum:

Bunlardan biri; bakanlığımızın öncülüğünü yaptığı yerli otomobil projesidir. Otomotiv sanayiine emek vermiş bir arkadaşınız olarak bu projeden ayrı bir heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. İnşallah yakın bir zamanda tüm sınai mülkiyet hakları ülkemize ait yerli otomuzu kullanabileceğiz.

Bakanlığımız; yerli üretimi desteklemek için Yerli Malı Tebliği’ni yayınlamıştır. Tebliğe göre; TOBB ve TESK’e bağlı odalar tarafından Yerli Malı Belgesi verilmektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren ve bu belgeye sahip olan firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Bir diğer önemli uygulama da, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’dir. Ar-Ge faaliyetlerini teknolojik ürüne dönüştüren firmalar bu belge sayesinde kamu ihalelerine katılabilmektedir.

Türkiye’de bugüne kadar tamamlanan 166 Organize Sanayi Bölgesi projesinin 101 tanesi AK Parti Hükümetleri zamanında yapılmıştır.

Organize Sanayi Bölgelerinde halen 1.5 milyon kişi istihdam edilmektedir.

2023 hedefimiz 70 tane daha yeni OSB kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Hükümetlerimizin sanayi alanında attığı önemli adımlardan biri de İhtisas Endüstri Bölgeleri’dir.

Filyos, Ceyhan ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri kurulmuş; Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi ile Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri ilan edilmiştir.

Yeri gelmişken, ihtisas endüstri bölgelerinden birinin de aynı zamanda bir sanayi ürünü olan fındığa has olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’ne; özellikle de Giresun iline kurulmasının çok yerinde bir karar olacağını belirtmek isterim. Bilindiği gibi Giresun, fındığın başkentidir. Ve fındık tarımsal üretimimizde ve gıda sanayimizde önemli bir yere sahiptir.

Hükümetimiz Ar-Ge Reform Paketini hayata geçirmiştir.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyelerinde yapmak isteyen özel sektör firmalarına Ar-Ge Belgesi verilmektedir. Halen 238 Ar-Ge Merkezinde 25 bin kişi istihdam edilmektedir.

Bu merkezlerde yürütülen Ar-Ge Projesi sayısı 4 bin 523’tür. Patent başvurusu sayısı ise 3 bin 729 adet olup, bunların 1.030’u belgesini almıştır.

Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısı 50’den 30’a indirilmiştir.

Bu, özellikle orta ölçekli işletmelerimiz için son derece faydalı olmuştur.

Nitekim bu indirim sayesinde bakanlıkça 2014 yılında 24 tane Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmişken, 2015 yılında verilen belge sayısı yaklaşık üç kat artarak 67’ye ulaşmıştır.

Ar-Ge Reform Paketinde ayrıca;

  1. Tasarım Merkezlerinin Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı tüm destek ve muafiyetlerden yararlanması sağlanmıştır.
  2. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla yapan firmalarımız, özellikle de KOBİ’lerimiz artık Ar-Ge indirimlerinden yararlanabilecektir.
  3. Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısının belirli sektörler için 15’e düşürülmesinin önü açılmıştır.
  4. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek olan Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının bürüt asgari ücret kadarlık kısmı 2 yıl süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır.
  5. Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurtdışından temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilmekte ve Ar-Ge için yapılacak ithalat MAVİ HAT kapsamına alınmaktadır.
  6. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim elemanlarımızın, bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmasına son verilmiş; döner sermayeden aldıkları pay da %54’den %85’e çıkarılmıştır. Eski bir akademisyen olarak bunu son derece önemli bulduğumu ifade etmek isterim.

Süre yetersizliği nedeniyle burada sayamayacağımız daha birçok hizmeti fedakâr bir şekilde yürüten başta Sayın Bakanımız Fikri Işık Bey olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarını tebrik eder; bütçemizin hayırlı olması dileklerimle, muhterem heyetinizi tekrar saygıyla selamlarım.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?