EFSANE PROFESÖR ALPER GELİYOR

EFSANE PROFESÖR ALPER GELİYOR

Tüp Bebek konusunda Giresun’da çok önemli bir konferans verileceği öğrenildi

Bölgemizin ve ülkenin marka doktorlarından Prof. Dr. Tayfun Alper, 06 Mart 2016 Pazar günü saat 15.00’da Giresun Vahit Şütlaş Sahnesi’nde halk toplantısı düzenleyecek.

SORUN BÜYÜK

Çiftlerin arzu ettikleri zaman çocuk sahibi olamamaları “infertilite”olarak adlandırılır.Çağımızda evlenme yaşının ve gebe kalma isteğinin ileri yaşlara ertelenmesinedeniyleinfertilitesorunugittikçedahayaygınbirsorunhalinegelmiştir.Bu eğilimgiderekdaha da artmaktadır.

Bu sorununağırlaşmasındadağınıkçevreseltoksinlerin, yaşamımızın her alanınagirmişsentetikmaddelerinrolleri de hiç de azınsanacakdüzeydedeğildir.Her ne nedenleolursaolsun,çiftlerinbebeksahibiolmalarıgecikirsetıbbiyardımgerekliolmaktadır.

Bazıdurumlardanedeninsaptanabilmesivecerrahiveyatıbbitedaviilesorununçözülmesimümkünolabilmektedir.Bu birincibasamaktedavilerdesonuçalınamamasıhalindesıraYardımcıÜremeTeknikleri’negelmektedir.

YardımcıÜremeTeknikleriAşılamaveTüpBebekTedavileridir.Bu yöntemlerleilgiliolarakmedyada, özellikleinternetortamında, doğruyanlışçokmiktardabilgimevcuttur.

YüksekteknolojigerektirenTüpBebekTedavisi’ninkullanımalanları,yapabilecekleriveyetersizkaldığıdurumlarhakkındabirincikaynaktanyüzyüzebilgiönemkazanmaktadır.

Bu amaçla, kamuoyunu bilgilendirmek için Medicalpark Samsun Hastanesi 06 Mart 2016 Pazar günü saat 11.00’da, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde ve 06 Mart 2016 Pazar günü saat 15.00’da Giresun Vahit Şütlaş Sahnesi’nde halk toplantısı düzenlemiştir.

Prof. Dr. TayfunAlpermoderatörlüğündekipanellere Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, Op. Dr. MuhteremAkdeniz, Bio.HandeÖztürkvePsk. EniseÖziçkonuşmacıolarakkatılacaklardır.Konuileilgilenenleriücretsiztoplantımızabekliyoruz.

Prof. Dr. TayfunAlper

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?