GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI NASIL DAVA AÇILABİLİR?

GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI NASIL DAVA AÇILABİLİR?

A.Ş. Kooperatif, Vakıf, Dernek ve Siyasi Partilerin olağan veya olağan üstü genel kurullarında; genel kurul delegesi olup, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerden; gündem maddeleri teker teker görüşülür iken, yalnız karşı oy kullanarak kabul etmediğini beyan ettiği ve karşı oy sebebi düşüncesini genel kurul Divan Tutanağına “şerh düşerek” yazdırmak kaydı ile ve yalnızca bu şekil şartları ve itiraz ettiği hususa, itirazının esası doğrultusunda ve bu itiraz ettiği konu ve hususun esası konusu ile sınırlı olmak üzere yargıya baş vurma hakkına sahiptirler !

19 Haziran Olağan üstü Kurultayında tüzüğün 64. maddesinde ki “olağan üstü Kurultaylarda Genel Başkan Seçimi yapılamaz” hükmü ile ilgili tek bir karşı oy kullanılmış olup, Kurultayın toplanmasının ana unsuru idi. Tutanağa gerekçeli şerh sebebi de yazılmadığına, ayrıca bu hüküm Siyasi Partiler Yasasına, Anayasamıza,Medeni Kanunumuza ve Genel Hukuku kurallarına ters düşen bir hüküm olduğu için dava konusu kabulü amaçlı, taraflı, hukuki tabirle açık “ihsas-ı rey” sahibi birisi tarafında Yargı adına değerlendirilip, karara bağlanmış olduğu ortadadır !

Bu hukuk katliamının düzeltilmesini umuyorum !

Olağan Üstü Genel Kurul Başkanlık Divanı ve 10 Temmuz Olağan Üstü Genel Kurulun Divan Heyeti olarak “Hukuka uygun olmayan bu yanlış kararın düzeltilmesini” isteyen dilekçenin aynı Mahkemeye iletilmesi yeterli olacaktır !

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar