İHALE İLANI

İHALE İLANI

BULANCAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIKARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın;

Özellikleri: Giresun ili, Bulancak ilçesi, Ballıca mahallesi, 207 ada, 36 parselde kayıtlı, 240,03 m* arsa olup, taşınmaz üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmaz imar planı içerisinde, alt yapı hizmetleri faal, üzerine ayrık nizam 6 katlı yapı yapılabilmektedir. Parsel üzerindeki iki adet yapı imar yoluna ve kamşu parsele tecavüzlüdür. Parselin kuzey tarafında bulunan 3 katlı yapı yıpranmış, yarı yığma yarı betonarme olarak yapılmış, dışı sıvasız, pencereleri ve kapıları ahşap doğrama, önceleri mesken olarak kullanılmış, şimdi yıkılmaya yüz tutmuştur. Taban alanı 67.44 m’ dir. Parselin güney tarafındaki 2 katlı yapı yarı yığma, yarı betonarme olup, zemin katı kaba inşaat halinde depo, 1. katı mesken olarak kullanılmaktır. Meskenin pencereleri ve kapıları ahşap doğramadır. Yapı yıpranmıştır. Taban alanı 79,97 m’2’dir.

Kıymeti : 88.04 l,28 TL

KDV Oranı : %18 – 1 1.

Satış Günü : 13/07/2017 günü 10:00 – 10:15 arası

  1. Satış Günü : 09/08/2017 günü 10:00 – 10:15 arası

Satış Yeri : Bulancak Asliye Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis, uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. – :

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. … . . . . .

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesim görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. . . .

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur                          BASIN 2017/ 290

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?