KUR’AN’DA İSRAİLOĞULLARI-1

KUR’AN’DA İSRAİLOĞULLARI-1

14 Mayıs 1948.Terör devleti İsrail’in İslam coğrafyasının kalbine bir hançer gibi saplandığı tarihtir. Bugün İsrail’in Ortadoğu’da dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı vahşeti anlamak için Kur’an’da yüce Rabbimiz’in İsrailoğullarını nasıl anlattığına bakmamız lazım. Eğer Kur’an’daki İsrailoğulları profilini iyi anlarsak durum daha iyi anlaşılır.

İsrailoğulları Hz. Yakub’un soyundan gelir. Nitekim İsrail Hz. Yakub’un lakabıdır ki İbranice’de “Allah’ın Kulu” manasına gelir. Arapçadaki “Abdullah”ın eş anlamlısıdır. İşte Hz Yakub’un torunları olan İsrailoğulları Hz. Yusuf zamanında Mısır’a yerleşirler ve burada çoğalırlar. Zamanla Firavunlar onları köleleştirir.Ağır işkenceler görürler .Hatta bugün bile hala ayakta olan piramitlerin inşasında bunlar çalıştırılmışlardır.Bu durum 30-40 yıl kadar devam etti.

 

Firavun’un Rüyası         

Dönemin Firavun’u bir rüya görür. Rüyasında Beytü’l-Makdis tarafından bir ateş çıkar ve Mısır Kıptilerini yakar fakat İsrailoğullarını yakmaz. Firavun kahinlerini çağırır ve bu rüyasını yorumlatır.Kahinler, İsrailoğullarından bir erkek çocuk  çıkacak ve senin saltanatını yerle bir edecek der.Bunun üzerini Firavun yeni doğan erkek çocukları kılıçtan geçirir. Bu husus da Kur’an’da şöyle geçer:

“Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı…” (Bakara2/49) .Firavun bu caniliği yapar  ama Allah’ın da bir hesabı vardır. O Allah ki yeni doğan Musa’yı bu kılıçtan kurtarıyor. Hem de Firavun’un sarayında büyütüyor.Allah Musa’nın annesine vahyederek ,Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız (Kasas28/7)  buyurdu.

 

Kızıldeniz’den Geçiş

Hz. Musa’nın risâleti onlara cesaret verdi ama Firavun’un işkenceleri de arttı. Bunun üzerine Allah Musa’ya Mısırı terk etmesini emretti. Onlara ihsanda bulunarak zulümden kurtardı. “Bunun üzerine Mûsâ’ya, “Asan ile denize vur” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.”(Şuara 26/63). Firavun’un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ’ya, “Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır’dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç” diye vahyettik.(Taha20/77; ayrıca bkz.Yunus 10/90-91)

 

Kırk Günde Sapıtan Bir Toplum

Allah İsrailoğullarını Firavun’un zulmünden kurtarıyor, onlara türlü-türlü ihsanda bulunuyor, içlerinden Musa ve Harun kardeşleri peygamber seçiyor. Ama onlar hep taşkınlık ediyor.Musa Allah’tan aldığı emirle Tur Dağına gider kavminin başına da kardeşi Harun(as)’i bırakır.Ama Musa (as) 40 gün sonra döndüğünde gördüğü manzara ile vurulmuşa döner adeta.Zira bu nankör ve hain insanlar sadece 40 günde sapıtarak puta tapar olmuşlardır. Samiri isimli nankör bir Yahudinin rüzgarda böğürme sesi çıkaran altından yaptığı bir  buzağı onların yeni ilahı olmuştur. Hârûn (as) kendilerine ısrarla îkazda bulundu, fakat dinlemediler. Hz. Musa Tûr’dan inince gördükleri karşısında şok geçirir adeta hem kavmine kızar hem de başlarına bıraktığı kardeşinin yakasına yapışır. O sırada yaşananları Kur’an şöyle anlatır:

Allah, Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?” dedi.(Taha 20/85-86).

“Mûsâ: (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Hârûn: “Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum” dedi. (Taha20/ 92-93-94)

(Devam edecek…)         

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?