Milletin Vekili Aday Adayları

Milletin Vekili Aday Adayları

“Aşırı gitme, her şey zamanında ve yerinde güzeldir!”

Meyve mevsiminde, papatya ikliminde, insan sabrında, deniz durgunluğunda güzeldir. Zamanında size duyulan ihtiyaç, zamansız tercih edilen mutluluktan daha kıymetlidir.

“Milletvekilliği bir meslek değildir”

“Milletvekilliği, millet adına milletin verdiği yetkiyle üstlenilen bir sorumluluk, geçici bir görevdir. Siyaset kurumu ülkemizde yaşayan her insanın bugünü ve yarınını etkileyen en önemli kurumdur.

Bu kurumun başarısı ülke insanının refah ve mutluluğuna yol açarken başarısızlığı ise kaynakların heba olmasına, yoksulluğa ve ıstıraba sebebiyet vermektedir.

Çok partili dönemin başlamasından beri her 4-5 yılda bir vekâlet verdiğimiz kişileri yasama ve yürütme faaliyetlerinde bulunmak için TBMM’ye göndermekteyiz.

Ancak her nedense vekillerin seçiminden kısa bir süre sonra oylarımızla seçtiğimiz vekillerin performansını yeterli görmeyip, tercihimizden dolayı pişmanlık duymaktayız.

Yine bir seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız. Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği için bizleri temsilen 4 adet vekili TBMM’ye göndereceğiz. İlimiz ve ülkemizin problemlerinin çözülmesi, ülke insanının refah ve mutluluğu, TBMM’ye  göndereceğimiz vekillerin kişisel vasıf ve özellikleriyle yakından ilgili olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir.

Bu sebeple ilimizdeki tüm kuruluşların ve de bu şehirde yaşayan herkesin hangi partili olursa olsun vekil adaylarının vasıf ve özellikleri konusunda azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Giresun sivil toplum kuruluşları, böylesine önemli bir konuda siyaset üstü bir anlayış ile nasıl bir vekil istiyoruz sorusuna cevap aramıştır.

Düşünce ve beklentileri ile oluşan bir milletvekilinde olması gereken vasıf ve nitelikler aşağıya çıkarılmıştır.

Eskilerde yaşadık ve zararını ülke ve millet olarak görüp müşahede ettik…

Hal böyle olunca bu işi siyaseten yürekli, ahlaken dürüst, insanların yapması çok önem arz etmektedir ve büyük görevler düşmektedir!

Yakında yollarda, toplantılarda bolca tokalaşacağız? Partilerin milletvekili adayları bize elini uzatıp oy isteyecek.

Gerek iktidar partisi gerekse muhalefetteki yapılan siyaset için bunlar çok önemlidir. İşin ehline verilmesi rant siyasetinden uzak durulup hizmet siyasetini yapanların işin başına getirilmesi elzemdir…

Bu vasıf ve hizmet kulvarında koşması gerekli beklentiler.21 Mayıs’ta milletin vitrinine çıkacak olanlar.

Sadece kendini düşünen ve hırsı aklının üstünde olan, İthal vekil olmamalı.

Halkın, kentinin ve ülkenin sorunlarına hakim olmalı.

Sadece sorunları değil, çözüm yollarını da bilmeli.

Alçak gönüllü olmalı, çevresine ve vatandaşa yukarıdan bakmamalı.

Önüne bakan değil, ileriye bakan olmalı.

Az laf, çok icraat peşinde olmalı, arı gibi çalışmalı, ağustos böceği gibi laf ustası olmamalı

Yalanı ve yalancıları değil, doğruluğu ve doğruları sevmeli.

Altın ve gümüşün değil, yüceliğin ve erdemin peşinde koşmalı.

Hedefi koltuk sevdasıyla bir sonraki seçim olmamalı.

Kolay ve keyfi günlerin değil, sağlam iradeli, cesur yürekli ve zor günlerin adamı olmalı.

Kin ve husumet dolu değil, yüreği canlı ve cansız tüm mahlûkata sevgi, merhamet ve şefkatle dolu olmalı.

Kibir gurur abidesi olmamalı.

 Sonuçta Allah’ın hakir bir kulu değil miyiz?
“İnsanların derdini kendi derdiniz edinirseniz mutlaka çözüm üretirsiniz.”

Gayem ve amacım Giresun ve milletime hizmet ana ilkem olacak.

Diyenler ve diyebilecekler.

Diyenler gerçekten bunları diyorsa ve yapacaksa işte o zaman bu işte yol alırlar.

Bu özellikleri bulunan bir milletvekili portresini siyasi partiler de özümsemeli, aday listelerini düzenlerken göz önünde bulundurmalı.

Hayatları boyunca başarılı olmamış kendilerine verilen görevleri yüzlerine gözlerine bulaştırmış, yüzleri eskimiş aynı yüzlerle milletvekilliğinde istikbal arayanlar değil!

Bizim adaylarımız bizim içimizden, diye bilecek bizden biridir, dediği adaylara bakarak.

Kuşkusuz Giresun seçmeni, bu özelliklere sahip adayları listesine yazan siyasi partilere sempati ile yaklaşacak, ‘Benim vekilim’ diyeceği isimlerin Ankara’ya gitmesine oyları ile katkıda bulunacaktır..

Kendini tanıyanlar, hiçbir zaman kibre ve gurura düşmez, bilâkis tevâzularını artırırlar.

Büyük Anadolu velilerinden Yûnus Emre bu konuda şöyle der:

Gönül pasın yudunısa

Kibr ü kini kodunısa

İkrar bütün olmayınca

Erden nazar olmayısar

Rabbimiz, bizleri kibir ve gurur şaşkınlık ve şımarıklıklarından muhâfaza buyursun.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?