SALÂ ve SALÂ’NIN TESİR GÜCÜ!..

SALÂ ve SALÂ’NIN TESİR GÜCÜ!..

“Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! / Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!” (Mehmet Akif)

Salâ; Müslüman Türklerin bin yıllık haber verme geleneği…

Salâ; Müslüman’a coşku ve sürur, düşmana korku ve hüzün salar!

Salâ; gönülleri okşayan ve duyguları coşturan derunî ve davudî bir nidadır!

Salâ; bir vakti, bir haberi bildirme nidasıdır; zaferi coşkulu, acı haberi tatlı ve duygulu duyurur!

Salâ; Artuklular döneminde başlayıp Selçuklular, Memlükler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uygulana gelen güzel bir haber verme geleneğidir.

Salâ; Mübarek gün ve geceleri, Cuma ve bayram gün ve gecelerini, cenaze ve şehid haberlerini, savaş ve zafer haberlerini aynı anda, bütün minarelerden duygulu şekilde duyurma geleneğidir.

***

Cuma ve bayram salâsı, cenaze ve şehid salâsı, Ramazan’da sahurdan sonra imsak salâsı,

Kurtuluş Savaşı salâsı, Kıbrıs Barış Harekâtı salâsı derken…;

Ve 15 Temmuz Zafer salâsı!..

***

Güzel sesle (mûsîki makâmında) okunan bir şehid salâsı; acı haberi tatlı ve duygulu şekilde duyurma tekniğidir.

Keza bir zafer salâsı; gönülleri okşayan ve coşturan, manevi duyguları kamçılayan emsalsiz bir haber tekniğidir.

Salâ; Müslümanlar için, millî ve manevi duyguları canlı ve taze insanlar için ne kadar haz ve mutluluk vesilesiyse; millî ve manevî duyguları körelmiş, vatanına ve milletine yabancılaşmış insanlar ve İslam düşmanları için de bir o kadar elem ve hüzün vesilesidir!

***

Bütün Türkiye genelinde, 81 vilayetin bütün ilçe ve köylerinde, gece saat 01 ilâ 04 arası bir vakitte, aynı anda bütün minarelerden yükselen, Müslümanları kıyama davet eden, davudî sesle bir salâ; aman Yâ Rabbî! Ne müthiş bir vurgu, ne muazzam bir duygu!

Faraza bir de, Türkiye ile birlikte bütün Türkî Cumhuriyetlerde ve bütün halkı Müslüman ülkelerde bir gece, aynı anda, aynı saatte bütün dünya Müslümanlarını kıyama davet eden bir salâ; aman yâ Rabbi! Müslümanları coşturacak, İslam ve Müslüman düşmanlarına da korku salacak ne müthiş bir eylemdir!

***

“Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Resûlellah!
Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Habîbellah!

Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Nûre Arşillah!

Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Hayra Halgillah!
Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn

(ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn).”

 

(Ey Allah’ın Resulü, salât ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Habibi, salât ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Arşının nuru, salât ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın mahlûkatının en hayırlısı, salât ve selam senin üzerine olsun!

Öncekilerin vede sonrakilerin Efendisi, salât ve selam senin üzerine olsun!

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah mahsustur!)

***

“İmansız askerin, korkak paşanın / Bir boyuna bir de enine tükür.
Kaçarken vurulup yere düşenin / Bir leşine bir de kanına tükür.”
(Abdurrahim Karakoç)

Vesselam…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?