Giresun Gündem
SERT VE ILIMLI İNANÇLAR
Sosyal Medyada Paylaş
7 Şubat 2016
Okunma sayısı: 290

SERT VE ILIMLI İNANÇLAR

İnsanların sert ve ılımlı olarak ikiye ayrıldıkları gibi inançlar da sert ve ılımlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sert inançlar; sert dindarlık, sert milliyetçilik, sert inkılapçılık, sert sosyalistlik…vb gibi inançlardır.

Sert inanç sahibi insanlar kendi inandıklarına zıt olan fikirleri katiyen kabul etmezler. Hakikati ortaya çıkarmak için bile olsa kendi fikirlerinin dışına asla çıkmazlar. Zıt fikirlere çabuk sinirlenir ve eleştiri kabul etmezler. Sert inanç sahibi insanlar kendileri gibi düşünmeyen insanları rahatlıkla “ötekiler” sınıfına koyabilirler.

Ilımlı inanca sahip insanlar ise her türlü fikir ve eleştiriye açıktırlar. Hakikati arama ve bulma yolunda zıt fikirleri de dinler ve bir sentez yaparak doğruya ulaşmaya çalışırlar.

Günümüzde sert inanç sahibi insanların sayısı ılımlı inanç sahibi insanlardan bir hayli fazladır. Bu sayının fazla olması ülke ve kişinin gelişmesi ve ilerlemesi açısından dezavantaj oluşturmaktadır.

Sert inançlı insanların olduğu ortamlarda fikir zenginliğinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü zıt fikirlere yer yoktur onlar nazarında. Her şeyin zıddıyla var olduğunun idrakinde değildirler. Oysa her şey zıddıyla var olur.

Ilımlı inanca sahip insanların olduğu ortamlarda ise tersi durum söz konusudur. Fikir zenginliği bir hayli fazladır. Zıt fikirler kolaylıkla dinlenir, üretkenliğin artmasına yardımcı olunur. Ne kadar zıt fikir olursa ortada, gerçeği bulmak o derece kolaylaşır. Bu durum daha çok batı toplumlarında görülür. Batı medeniyetlerinin ilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok konuda Türkiye’den ileri noktalarda olmasının sebeplerinden biri de budur, zıt fikirlere ve eleştirilere tahammül etmeleridir. Bu noktada bizim en büyük sorunumuz tahammül sınırlarımızın dar olmasıdır.

SONSÖZ:

Sert inançlı insanlar, karşısındaki insanların da haklı olabileceğini düşünmeyen fikir yobazlarıdır. Bu sebeple sert inançlı olmamak gerekir. Zira unutmamalıdır ki, “Kabul etmediğimiz bilgilerden uzak durmak, o bilgilerin yanlış olan yönlerini görmemizi engeller(*)”

KAYNAK:

(*) “Son Ders” isimli sinema filminden alıntıdır.

 

hayritemur.webnode.com.tr

facebook.com/hayri.temur28

facebook.com/yalnizliginkelimesiask

instagram.com/hayritemur

twitter.com/hayritmr

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Giresun Gündem