Tarihten ibret almak!..

Tarihten ibret almak!..

“Tarihi tekerrür diye ta’rif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.” (Mehmet Akif)

Tarih tekerrürden ibarettir, diyorlar… Tekerrür eden tarih değil, hatalardır.

Aynı sebepler aynı şartlar altında genelde aynı neticeyi doğurur.

 

***
Tarihte görülen başarısızlıkların, hezimetlerin tekrar yaşanmaması için; tarihî hadiseler iyi tahlil edilip, hezimete sebep olan hatalar iyi tespit edilip, benzer hataların günümüzde yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak olursa geçmişteki acı neticeler yaşanmamış olacaktır.
Günümüzde dersimiz; tarih olmalı!..
Osmanlı Devletinin çöküşünü hazırlayan ve yıkan sebepler nelerdir?.. Bugün ülkemizde Osmanlı’yı yıkan sebepler yaşanıyor mu?
Kapitülasyonlar nedir?.. Günümüzde de kapitülasyona benzer uygulamalar var mıdır?
Düyun-u Umumiye nedir?..
Düyun-u Umumiye’nin Osmanlı’nın yıkılışına etkisi olmuş mudur?
Düyun-u Umumiye’ye benzer uygulamalar günümüzde de var mıdır?
İttihat ve Terakkiciler kahraman mı hain midirler?
İttihatçıların Osmanlı’nın yıkılışında, Cennet Mekân Abdülhamit Han’ın hal’lindeki rolleri nelerdir?Günümüzde icra-ı faaliyette bulunan gizli ve sızma mukallit İttihatçılar var mıdır?Geçmişin Sadeddin Köpeklerinin, Damat Mahmut Paşalarının günümüz liderleri etrafında olmadığından ne kadar eminiz?

***
Hilafet kaldırırken Hocalar Meclis koridorlarında neyle meşguldüler?

Günümüz Hocalarının Hükümetin icraatlar ve Meclisin aldığı kararlar hususunda söyleyecek sözleri yok mudur?

***
Kur’anı Kerim’de zikredilen helak olan geçmiş kavimlerin helak sebepleri nelerdir?

Helak olan kavimlerin işledikleri fiiller günümüzde de işlenirse, o filler bizlerin de helakine sebep olur mu?

***Haydin ders başına!..

Haydin tarihî bilgilerimizi tazelemeye!

***

“Tarih”i tekerrür diye ta’rif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

Ne odunmuş babanız, olmadı bir baltaya sap!
Ona siz benzemeyin, sonra ateştir yolunuz.  (Mehmet Akif)

***

‘Pâdişah hem zâlim, hem deli’ dedik,
İhtilâle kıyam etmeli dedik;  Şeytan ne dediyse, biz ‘beli’ dedik; 
Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz, 
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sade deli değil, edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına. (Rıza Tevfik Bölükbaşı)

***

“İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.” (Hz. Mevlana)

 

Vesselam…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?