Giresun Gündem
ÜÇBİN YILDIR YÜRÜYEN EFSANE MİLLİYETÇİLİK
Sosyal Medyada Paylaş
24 Eylül 2019
Okunma sayısı: 361

ÜÇBİN YILDIR YÜRÜYEN EFSANE MİLLİYETÇİLİK

Orta Asya bozkırlarında küçük Türk boyları kendi aralarında birliklerini sağladıklarında diğer milletlerin karşılarında duramadığı inanılmaz bir güç haline geldiler. Bozkırların bereketsizliği, iklim şartları kuraklık Türklerin büyük göçe başladıklarında, Anadolu dünya tarihinin en büyük göçüne sahne oldu. Orta Asya’dan yola çıkanlar küçük Asya’yı Türk yurdu haline getirmek için 200 yıl mücadele eden Türkler. Çağrı Bey, Tuğrul Bey’in askeri akınları Anadolu’nun kapısını araladı.
Artık Anadolu’da Türkler, diğerlerinden oluşan topluluk birlikte Türk egemenliğinde yaşayarak beylikler, devletler, imparatorluklar kurup, 35’in üzerinde devleti ortadan kaldırıp topraklarını , halkını bünyesine toplayan Dünyanın en büyük imparatorluğunu 3 kıta üzerinde 600 yıl idare eden bir kültürde kaybolan, dili, adetleri , değişen, devletinin dışladığı, 1403 Ankara şavaşından sonra devlete karşı 200 yıl celali ayaklanmaları ile karşı duran yozlaşmış kaybolmuş çürümüş benliğini unutmuş bir ırkın ;Osmanlı’dan ayrılan toplulukların Milliyetçilikleri üzerinden ayaklanıp ayrılmaları, beraber yüz yıllardır yaşadıkları Türkleri, topraklarından kovarak Anadolu’ya doğru kışalamaları Anadolu’nun adeta 2 inçi büyük Türk göçünü yaşanmasına sebep olmuştur. Dünya şavaşında Osmanlı’nın dağılması, Anadolu’nun itilaf devletleri tarafından paylaşılıp, işkalı iç Anadolu’ya sıkıştırılan Türk milletinin Atatürk başta olmak üzer Osmanlı aydınlarının başlattığı kurtuluş mücadelesi ardından kurulan devletin İsmi Türkiye cumhuriyeti devleti, devletin tebasına da Türk milleti “Ne mutlu Türk’üm diyene “ diyen her vatandaş Türk vatandaşı, vatandaşın tamamının eşit haklara sahip olması, eşit vergi vermesi, 20 yaşına giren vatandaşın askere gitmesi TC devlerinin Anadolu’da 600 yıldır ümmet toplumu olan bir insan topluluğunun Türk milleti olarak tekrar dirilişinin neticesinde Türk milleti tekrar doğmuştur.
1925 sonrası Avrupa’da faşizmin ilerlemesi Alman ırkı, İtalyan ırkının ırk milliyetçiliği üzerinden iktidarını sağlayıp silahlanma yarışına girmeleri 2 dünya savaşının çıkmasına; ABD Rusya , İngiltere Fransa’nın galibiyeti ile ulus devletlerinin milliyetçilik üzerine idolijileti Ayaklar altına alarak devlete vatandaşlık bağıyla bağlı klan her ferdin devletin vatandaşı olma fikri dünyada tamamen hakim olmuştur. Türkiye’nin Şavaşta tarafsız olması faşizme yakın bir idare biçimi milliyetcilik idolijisi ile yönetilmesi tek parti ki sistemin tepki çekmesi ile 1950 de çok partili sisteme geçilip ABD , Rusya nın Kars , Ardahan’ı. Boğazlardan üst istemesi , ABD bin TC ni korumak üzere ülkemize çökerk içten içe bunu resmileştirme adına ülkemiz yönetimini dizayn etmeye, kendine yakın kimlikleri iktidara taşımaya çalışmıştır, bunu da sağ ,sol ;Türk , Kürt kimlikleri üzerinden , ülkemizi bölmeye parçalama çabasıdır.
TC vatandaşları sağ, sol ,Türk ,KÜRT meselesi gündeminde dahi yokken 1964 yılında Diyarbakır’a,ABD den 250 insan hakları savunucusu
Ziyarete gelerek bölgede 2 yıla aşkın kalmıştır. Ne olduysa da bu ziyaretten sonra baş göstermiş . Sağ sol davası milleti 12 Eylül 1980 darbesine dek getirdi . Bir yandan ise PKK taraftar toplama , propaganda faliyetlerini sürdürürken 15 Ağustos 1984 akşam 21:30’da Eruh ve Şemdinli’de ilk büyük ölçekli silahlı eylemini gerçekleştirdi.. zaman içinde Kürt milliyetçiliği üzerinden propaganda yapan siyasi kanadı parti 35 yılın ardından son seçimde % 13 oy almayı başardı .
Bu gün cumhurbaşkanlığı sistemi, tek adam rejimi, kanun hükmünde kararname ile anında karar alma , ordunun başkanın emrinde olması ,Türk milleti adına mükemmel bir sistem. Peki İstanbul secimlerinde gördüğümüz gibi milliyetçi kesmin bloğunun karşısına Kürt milliyetçiliği üzerine politika yapan HDP adayı çıkar , % 50.1 oy alırsa ne olacak . Düşünülmesi gereken burasıdır. TC nin devlet binalarından , tabelalarından sökülmesi Türk milliyetçiliğine karşıtlığın ayyuka çıktığı geçmiş 900 yılın ardından milliyetçilik yerlerde sürünürse , tekrar yurttaş , ümmet devletine dönülürse bunun mücadelesini verecek olanda , Türk milliyetçiliğini 930 yıl sonra tekrar yerle yeksan ettiği için vebali MHP ye ait olacaktır. Milliyetçiyim derken Türk milliyetçiliğini dinamitleyen siyasi parti yolunda ilerliyorsunuz görün istedim.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Giresun Gündem