Ahmed ÇITLAKOĞLU
Ahmed ÇITLAKOĞLU
ahmedcitlakoglu@giresungundem.com
Uluslararası Giresun Limanı… (3)
 • 0
 • 113
 • 12 Ocak 2021 Salı
 • +
 • -

“Dünyada iki şey insanı bozar: Birincisi otorite ve iktidar, ikincisi ise dünya malı.” (İmam Gazâlî)

***

Deniz taşımacılığı; hava yoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olması sebebiyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.

 Dünya ticaretinin yaklaşık %80’inin denizyolu ile gerçekleştiriliyor olması, uluslararası ticarette denizyolu taşımacılığının ne derece önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Deniz yoluyla taşınan ticari malların güvenli bir şekilde alıcılarına ulaştırılması denizlerin ve limanların güvenliğinin sağlanabilmesi ile mümkündür.

***

Giresun limanında “ISPS Code” sistemi…

ISPS Code (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu), gümrük mevzuatı çerçevesinde gemi ve liman tesislerinde bilumum kaçak işlemlerin önlenmesine, tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve depolanmasına ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik güvenlik sistemidir…

Geçmiş yıllarda âtıl halde kaderine terkedilmiş, sadece kömür ve taş taşımacılığında kullanılan (güvenlik sistemi olmadığı için adeta yol gecen han konumundaki) Giresun limanı, son yıllarda yapılan önemli yatırımlar ve ISPS Code sistemine de kavuşmasıyla tam anlamıyla güvenilir Uluslararası limanlar arasında yer almış bulunuyor…

***

Liman sahasında yapılan yatırımlar kime aittir?..

Toplam 94.000 m2 liman alanına sahip olan Giresun Limanı statü olarak bir kamu limanıdır…

Liman sahasında yapılan yatırımların tamamı, devlet adına yapılmakta olup devletindir.

Yapılacak yatırımlarla alınması gereken izinler ve kriterler Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından verilmekte ve belirlenmektedir.

Liman sahasında bugün itibariyle yatay mimari de yapılmış 14 adet silo (depo) bulunmaktadır…

Limanda saha betonlamasından iskele bakım ve onarımlarına, depoların yapımından bakımına kadar bilumum onarım ve yapım işlemleri;

İlgili mevzuatlar dahilinde (Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü, Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürlüğü, Mekansal Alanlar Planlama Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının olumlu görüşleri istikametinde) Planlı Yapılar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.

***

Liman 1 milyon ton (elleçleme) iş hacmine sahip olmasına rağmen maalesef şu an itibariyle kapasitenin ancak takriben %30-40’ı kullanılabilmektedir…

***

Liman sahasındaki Gümrük binası…

Ekim/2015’de temeli atılan, yıllar önce inşaatı bittiği halde bitmek bilmeyen birtakım tartışmalar sebebiyle bir türlü hizmete açılamayan binada nihayet mutlu sona gelindi…

Tartışmalı pürüzler giderilmiş ve Gümrük Müdürlüğü bu binada hizmet vermeye başlamış bulunuyor…

***

– Peki yılladır arapsaçına dönmüş olan tartışmalı pürüzler nasıl giderildi, binanın hizmete açılmasına mâni hukuki engeller nasıl kalktı?..

– Ne oldu da yıllardır hizmete açılamayana bina hizmete açılır hale geldi?..

– Binanın yıkılma ihtimali de artık ortadan kalkmış mı bulunuyor?..

– Ruhsatsız ve izinsiz denilen binaya ruhsat mı verildi?..

– Mevzuat mı değiştirildi?

***

Hayır, mevzuat da değiştirilmedi, ruhsat da verilmedi; sadece yüklenici firma binaya muvafakat verdi!.. “Liman sahasında limanla alakalı olmayan binanın kullanılmayacağı” engeli yüklenici firma ile Ticaret ve Gümrük Bakanlığı arasında yapılan bir sözleşmeyle aşılmış oldu… Haliyle binanın yıkılma ihtimali de ortadan kalkmış oldu.

Yüklenici firmanın bu muvafakat jesti; bir manada “ben ne dersem o olur, mevzuat da benim hukuk da benim” diyen, lakin bilâhare kazın ayağının hiç de öyle olmadığını gören ve mevzuat ağına takılan siyasetçilerin kusurlarını örtmeye matuf basiretli işadamının küçük bir nezâketi olarak da yorumlanabilir!..

***

Bakanlıkla yapılan sözleşme gereği binanın eksiklerinin tamamlanması Giresun İl Özel İdaresine bırakılmış…

Gümrük Müdürlüğünün kullandığın bölümlerin dışında üst katta 550 kişilik devâsâ bir konferans salonu, 4 süit olmak üzere 36 odası, 200 kişilik restorandı ve 2000 metrekarelik fuar merkezi olan binanın takriben bu yılın Mart veya Nisan aylarında eksiklerinin tamamlanarak Bakanlık emrine tahsis edileceği ifade ediliyor…

Gümrük Müdürlüğünün kullandığı bölümlerin dışındaki hizmet bölümlerinin kimin uhdesinde olacağı, tasarrufunun hangi kuruma ait olacağı henüz bilinmiyor… Nacizane kanaatimiz, bu bölümlerin değerlendirilme ve idare sorumluluğu ve yetkisinin Giresun Belediye Başkanlığına tahsis edilmesinin daha rantabl ve verimli olacağı istikametindedir!..

***

Liman işleticisi yüklenici firmanın limanı kullanma süresi 2027 yılı ortalarında bitiyor…

Liman sahasında yapılmış bulunan bütün silolar (depolar) ve sair yatırımların (Gümrük Binası dahil) tamamı sözleşme sonunda limanın sahibi Kamu İktisadi Teşekkülü Türkiye Denizcilik İşletmesine devredilmiş olacaktır…

***

Liman kapatılacak mı, kapatılabilir mi?..

Limanın dünü de bugünü de; dünkü hâliyle bugün gelinen hâli de çok iyi (aynel yakîn) bilindiği halde, ne hazindir ki maalesef hâlâ perde arkalarında (üst perdelerde) limanın kapatılma hesaplarının yapıldığı, bu sebeple limanın daha iyi konuma gelmemesi için yüklenici firmaya gerekli desteğin verilmek istenilmediği fısıltı gazetelerinde dolaşmaktadır!..

***

Bu yazı serisi devam edecek

***

Gelecek yazıda;

 • Fısıltı gazetelerinde dolaşan iddiaların doğruluk payı var mıdır, ne kadardır?..
 • Bu çağda limanı kapatma ve gelişimini engelleme rüyası gören basiretsiz siyasetçi ve bürokrat olabilir mi?
 • Faraza oldu diyelim, onların boyları ve güçleri bu limanı kapatmaya yeter mi?..
 • Ve benzer suallerin cevabını arayıp, değerlendirmesini yapacağız inşallah!

***

“Çevrendeki kişiler içinde en ziyade onu beğenmelisin ki… Sana acı gerçekleri herkesten çok o söylesin.” (Hz. Ali)

Vesselam…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM